F&P 850 System User Instructions


Please find the links below for our translated F&P 850 user instructions.

Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 F&P Water Feed Set
900MR191X UI-185042059 F&P MR290 Water Feed Extension

Heaterbase
MR850JHU UI-185042343 F&P 850 Respiratory Humidifier
MR850ABU UI-185048283 F&P 850 Respiratory Humidifier
MR850AEK UI-613128 F&P 850 Respiratory Humidifier
MR850ARU UI-613128 F&P 850 Respiratory Humidifier
MR850AEU UI-613128 F&P 850 Respiratory Humidifier
MR850APU UI-613128 F&P 850 Respiratory Humidifier
MR850ANZ UI-613128 F&P 850 Respiratory Humidifier
MR850JSU UI-618369 F&P 850 Respiratory Humidifier

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 F&P Heater Wire Adapter User Instructions
900MR806 UI-185044979 F&P Heater Wire Adapter User Instructions

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 F&P Adult Ventilator Circuit Dual Heated
RT102 UI-185041098 F&P Adult Mask CPAP Line Heated
RT200 UI-185042007 F&P Adult Ventilator Circuit Dual Heated with MR290 Autofeed Chamber
RT201 UI-185042007 F&P Adult CPAP Line Heated with MR290 Autofeed Chamber
RT203 UI-185042007 F&P Adult Oxygen Therapy Line Heated with MR290 Autofeed Chamber
RT204 UI-185042007 F&P Adult Ventilator Circuit Dual Heated with Pressure Line with MR290 Autofeed Chamber
RT105 UI-185041388 F&P Adult Ventilator Circuit Single Heated
RT205 UI-185042008 F&P Adult Ventilator Circuit Heated with MR290 Auto Feed Chamber
RT206 UI-185042008 F&P Adult Ventilator Circuit Heated with MR290 Auto Feed Chamber
RT212 UI-185042008 F&P Adult Ventilator Circuit Heated with MR290 Auto Feed Chamber
RT308 UI-185042578 F&P 850 and F&P 810 Adult Oxygen Therapy Line Heated with MR290 Chamber and Air Entrainer
RT219 UI-185042668 F&P Bi-Level/CPAP Circuit
RT319 UI-185043068 F&P Bi-Level/CPAP Circuit
RT241 UI-185043333 F&P 880 Heated Delivery Tubing & Chamber Kit RT241
RT202 UI-185043708 F&P Adult Breathing Circuit with MR290 Autofeed Chamber
RT408 UI-185043752 F&P Adult Oxygen Therapy Circuit Heated with MR290, RT008 and RT022
RT380 UI-185046453 F&P Adult Ventilator Circuit Dual Heated with Evaqua™ Technology
RT385 UI-185046453 F&P Adult Ventilator Circuit Dual Heated with Evaqua™ Technology
RT301 UI-185047976 F&P 0-15 cm H2O PEEP Valve, 20cm H2O Pressure relief Valve pressure monitoring
RT481 UI-612117 F&P Adult Evaqua™ 2 Dual Heated Ventilator Circuit and Optiflow™ + Nasal Cannula
RT302 UI-613493 F&P 850 and Optiflow™ Microcell™ Technology Heated Inspiratory Adult Breathing Circuit and Optiflow™ + Nasal Cannula
RT239 UI-615166 Bi-level/CPAP Circuit with Respironics Filter Compatible Exhalation Port (FEP)
RT232 UI-900165 F&P Adult Optiflow™ Circuit Kit with MicroCell Technology™
RT332 UI-900532 F&P MicroCell Technology™ Heated Inspiratory Adult Breathing Circuit and Optiflow™ + Nasal Cannula
850A61 UI-901218 F&P 850 Airspiral™ Adult NIV and NHF Circuit Kit

Single Use Breathing Circuit kits (Infant) 
RT127 UI-185042495 F&P Infant Ventilator Circuit Single Heated for SLE2000 & SLE2000 HFO Ventilators
RT227 UI-185042495 F&P Infant Ventilator Circuit Single Heated with MR290 Autofeed Chamber For SLE2000 & SLE2000 HFO Ventilators
RT228 UI-185042495 F&P Infant Ventilator Circuit Single Heated with MR290 Autofeed Chamber ForSLE4000 & SLE5000 HFO Ventilators
RT124 UI-185042557 F&P Infant Continuous Flow Circuit (>4 L/min) Single Heated
RT224 UI-185042557 F&P Infant Continuous Flow Circuit (>4 L/min) Single Heated with MR290 Autofeed Chamber
RT267 UI-185046346 F&P Infant ventilator circuit dual heated with MR290 autofeed chamber for SLE2000 ventilators
RT268 UI-185046346 F&P Evaqua™ 2 Infant ventilator circuit dual heated with MR290 autofeed chamber forSLE4000 & SLE5000 ventilators
RT265 UI-185046572 F&P Infant Ventilator Circuit (>4 L/min) Dual Heated with MR290 Autofeed Chamber
RT266 UI-185046572 F&P Infant Ventilator Circuit (0.3 To 4 L/min) Dual Heated with MR290 Autofeed Chamber
RT125 UI-185042411 F&P Infant Ventilator Circuit (>4 L/min) Single Heated
RT225 UI-185042411 F&P Infant Ventilator Circuit (>4 L/min) Single Heated with MR290 Autofeed Chamber
RT226 UI-185042411 F&P Infant Ventilator Circuit (0.3 To 4 L/min) Single Heated with MR290 Autofeed Chamber
RT329 UI-185043857 F&P Infant Continuous Flow Circuit(0.3 to 10 L/min) single heated with MR290 autofeed chanber and pressure relief valve
RT324 UI-185044189 F&P 850 and 810 Infant Continuous Flow Circuit(>4L/min) Single heated with MR290 Autofeed Chamber
RT330 UI-185046255 F&P Optiflow™ Tubing Kit
RT331 UI-612512 F&P Optiflow™ Junior Ventilator Circuit Kit
RT269 UI-900162 F&P Evaqua™ 2 Infant ventilator circuit dual heated with MR290 autofeed chamber for SLE6000 ventilators

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 F&P Humidification Chamber
MR210X UI-185041294 F&P Humidification Chamber
MR250 UI-185041294 F&P Humidification Chamber
MR250X UI-185041294 F&P Humidification Chamber
MR290V UI-185041297 F&P Vented Autofeed humidification Chamber
MR290HFV UI-185041297 F&P Vented Autofeed humidification Chamber
MR290VX UI-185041297 F&P Vented Autofeed humidification Chamber
MR225 UI-185042011 F&P Humidification Chamber
MR225X UI-185042011 F&P Humidification Chamber

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 F&P Temperature Probe
900MR861 UI-617135 F&P Temperature Probe
900MR863 UI-617135 F&P Temperature Probe
900MR868 UI-617135 F&P Temperature Probe
900MR869 UI-617135 F&P Temperature Probe
Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT239 UI-615166 سرکٹ Cpap/ لیول -RT239 Bi کے ساتھ Fep ریسپائرونِکس
RT232 UI-900165 طقم دارة Optiflow™‎ للبالغين بتقنية MicroCell™‎
RT332 UI-900532 دارة تنفسية شهيقية مُسخنة للبالغين MicroCell Technology™‎ وقنية أنفية Optiflow+™‎

Single Use Breathing Circuit kits (Infant) 
RT330 UI-185046255 Optiflow مجموعة أنبوب
RT269 UI-900162 ةيذغتلا ةيتاذ ةرجحب ينخستلا ةجودزم عضرلا لافطلأا سفنت زاهج ةرئاد Sle6000 MR290
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Комплект За Подаване На Вода
900MR191X UI-185042059 Удължаване На Захранването С Вода MR290

Heater Base
MR850ARU UI-185045082 Овлажнител За Респираторен Апарат MR850

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Инструкции За Потребителя За Адаптор На Нагревателна Жица
900MR806 UI-185044979 Инструкции За Потребителя За Адаптор На Нагревателна Жица

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
900MR805 UI-185044979 Инструкции За Потребителя За Адаптор На Нагревателна Жица
900MR806 UI-185044979 Инструкции За Потребителя За Адаптор На Нагревателна Жица

Single Use Breathing Circuit kits (Infant)
RT125 UI-185042411 Дихателен Шланг За Бебета (>4 L/Min) С Единично Нагряване
RT225 UI-185042411 Дихателен Шланг За Бебета (>4 L/Min) С Единично Нагряване И Камера За Автоматично Подаване MR290
RT226 UI-185042411 Дихателен Шланг За Бебета (0,3 До 4 L/Min) С Единично Нагряване И Камера За Автоматично Подаване MR290
RT127 UI-185042495 Дихателен Шланг За Бебета С Единично Нагряване За Респиратори SLE2000 И SLE2000 HFO
RT227 UI-185042495 Дихателен Шланг За Бебета С Единично Нагряване С Камера С Автоматично Подаване MR290 За Респиратори SLE2000 И SLE2000 HFO
RT228 UI-185042495 Дихателен Шланг За Бебета С Единично Нагряване С Камера С Автоматично Подаване MR290 За РеспираториSLE4000 И SLE5000
RT124 UI-185042557 Верига За Непрекъснат Поток За Бебета (>4 L/Min) С Единично Загряване
RT224 UI-185042557 Верига За Непрекъснат Поток За Бебета (>4 L/Min) С Единично Загряване И Камера За Автоматично Подаване MR290
RT329 UI-185043857 Шланг За Бебета С Непрекъснат Поток (0,3 До 10 L/Min) С Единично Нагряване С Камера С Автоматично Подаване MR290 И Клапан За Освобождаване На Налягането
RT324 UI-185044189 Шланг За Бебета С Непрекъснат Поток (>4 L/Min) С Единично Нагряване И Камера За Автоматично Подаване MR290
RT330 UI-185046255 Комплект Тръби Optiflow
RT267 UI-185046346 Дихателен Шланг За Бебета С Двойно Нагряване С Камера С Автоматично Подаване MR290 За Вентилатори SLE2000
RT268 UI-185046346 Дихателен Шланг За Бебета С Двойно Нагряване С Камера С Автоматично Подаване MR290 За ВентилаториSLE4000 И SLE5000
RT265 UI-185046572 Дихателен Шланг За Бебета (>4 L/Min) С Двойно Нагряване С Камера С Автоматично Подаване MR290
RT266 UI-185046572 Дихателен Шланг За Бебета (0,3 До 4 L Min) С Двойно Нагряване С Камера С Автоматично Подаване MR290
RT331 UI-612512 Комплект Шлангове За Респиратор Optiflow Junior
RT269 UI-900162 Дихателен Шланг За Бебета С Двойно Нагряване С Камера С Автоматично Подаване MR290 За Респиратори Sle6000

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 Овлажнителна Камера
MR210X UI-185041294 Овлажнителна Камера
MR250 UI-185041294 Овлажнителна Камера
MR250X UI-185041294 Овлажнителна Камера
MR290V UI-185041297 Отворена Овлажнителна Камера С Автоматично Подаване
MR290HFV UI-185041297 Отворена Овлажнителна Камера С Автоматично Подаване
MR290VX UI-185041297 Отворена Овлажнителна Камера С Автоматично Подаване
MR225 UI-185042011 Овлажнителна Камера
MR225X UI-185042011 Овлажнителна Камера

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 Инструкции За Потребителя На Температурна Сонда
900MR861 UI-617135 Инструкции За Потребителя На Температурна Сонда
900MR863 UI-617135 Инструкции За Потребителя На Температурна Сонда
900MR868 UI-617135 Инструкции За Потребителя На Температурна Сонда
900MR869 UI-617135 Инструкции За Потребителя На Температурна Сонда
Chamber Accessories
900MR191X UI-185042059 MR290 进水延长管

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 加热丝连接线使用说明
900MR806 UI-185044979 加热丝连接线使用说明

Heaterbase
MR850AEA UI-185042667 MR850 呼吸湿化器

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 成人用双管加热型呼吸管路
RT102 UI-185041098 成人面罩式 Cpap 用单管加热型呼吸管路
RT105 UI-185041388 成人用单管加热型呼吸管路
RT200 UI-185042007 成人呼吸器管路雙端加熱,附 MR290 自動進水加 濕水罐
RT201 UI-185042007 成人連續呼吸道正壓加熱呼吸管路,附 MR290 自 動進水加濕水罐
RT203 UI-185042007 成人氧氣治療加熱呼吸管路,附 MR290 自動進水 加濕水罐
RT205 UI-185042008 次性呼吸管路 - Rt 系列成人管路
RT206 UI-185042008 次性呼吸管路 - Rt 系列成人管路
RT212 UI-185042008 次性呼吸管路 - Rt 系列成人管路
RT308 UI-185042578 产品名称:一次性呼吸管路 - Rt 系列成人管路 型号、规格:Rt308
RT319 UI-185043068 双水平/Cpap 管路
RT241 UI-185043333 880湿化系统 RT241加热呼吸管路和水罐套装
RT202 UI-185043708  
RT408 UI-185043752 成人氧疗用加热型呼吸管路,带 MR290、RT008 和 RT022
RT380 UI-185046453 一次性呼吸管路,Rt 系列成人管路,Evaqua 技术,双加热
RT385 UI-185046453 一次性呼吸管路,Rt 系列成人管路,Evaqua 技术,双加热
RT301 UI-185047976 0-15 CmH2O Peep 呼气末正压阀,20 CmH2O 压力 释放阀压力监测
RT481 UI-612117 成人evaqua 2 双管加热型呼吸管路和 Optiflow+鼻塞 导管
RT302 UI-613493 采用 Microcell 微蜂窝技术的吸气端加热型成人呼吸管路 和 Optiflow+ 鼻塞导管

Single Use Breathing Circuit kits (Infant) 
RT125 UI-185042411 婴儿用呼吸管路 (>4 L/Min),单管加热
RT225 UI-185042411 婴儿用呼吸管路 (>4 L/Min),单管加热,带 MR290 自动加水式湿化水罐
RT226 UI-185042411 婴儿用呼吸管路 (0.3 至 4 L/Min),单管 加热,带 MR290 自动加水式湿化水罐
RT127 UI-185042495 婴儿用呼吸管路,单管加热,适用于 SLE2000 和 SLE2000 HFO 呼吸机
RT227 UI-185042495 婴儿用呼吸管路,单管加热,带 MR290 自动加水式湿化水罐,适用于 SLE2000 和SLE2000 HFO 呼吸机
RT228 UI-185042495 婴儿用呼吸管路,单管加热,带 MR290 自动加水式湿化水罐,适用于SLE4000 和SLE5000 呼吸机
RT124 UI-185042557 产品名称:一次性呼吸管路 - Rt 系列婴儿管路 型号、规格
RT224 UI-185042557 婴儿用持续气流管路 (>4 L/Min),单管加热 带 MR290 自动加水式湿化水罐
RT329 UI-185043857 生产日期:参阅产品标签 本产品有效期 5 年。请查看产品标签的有效日期。
RT324 UI-185044189 产品名称:一次性呼吸管路 - Rt系列婴儿管路 型号、规格:Rt324 适用范围:用于与呼吸机、湿化器、雾化器配套 使用。
RT330 UI-185046255 技术规格
RT267 UI-185046346 本说明书适用于以下型号的婴儿管路:Rt267、Rt268。
RT268 UI-185046346 本说明书适用于以下型号的婴儿管路:Rt267、Rt268。
RT265 UI-185046572 本说明书适用于以下型号的婴儿管路 :Rt265
RT266 UI-185046572 产品名称: 一次性呼吸管路(Rt系列婴儿管路)Rt266
RT331 UI-612512 Optiflow Junior 呼吸机管路套装
RT269 UI-900162 婴儿呼吸管路,带 MR290 自动加水式湿化水罐,双加热,适用于 Sle6000 呼吸机

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 湿化水罐
MR210X UI-185041294 湿化水罐
MR250 UI-185041294 湿化水罐
MR250X UI-185041294 湿化水罐
MR290V UI-185041297 型号、规格
MR290HFV UI-185041297 型号、规格
MR290VX UI-185041297 型号、规格
MR225 UI-185042011 湿化水罐
MR225X UI-185042011 湿化水罐

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 温度/流量探头使用说明
900MR861 UI-617135 温度/流量探头使用说明
900MR863 UI-617135 温度/流量探头使用说明
900MR868 UI-617135 温度/流量探头使用说明
900MR869 UI-617135 温度/流量探头使用说明
Chamber Accessories
900MR191X UI-185042059 MR290 供水延長套件
900MR191X UI-185042059 MR290 进水延长管

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 加熱線連接轉接頭使用說明
900MR806 UI-185044979 加熱線連接轉接頭使用說明
900MR805 UI-185044979 加热丝连接线使用说明
900MR806 UI-185044979 加热丝连接线使用说明

Heaterbase
MR850AEA UI-185042667 MR850 呼吸湿化器

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 成人用双管加热型呼吸管路
RT102 UI-185041098 成人面罩式 Cpap 用单管加热型呼吸管路
RT105 UI-185041388 成人用单管加热型呼吸管路
RT200 UI-185042007 成人呼吸器管路雙端加熱,附 MR290 自動進水加 濕水罐
RT201 UI-185042007 成人連續呼吸道正壓加熱呼吸管路,附 MR290 自 動進水加濕水罐
RT203 UI-185042007 成人氧氣治療加熱呼吸管路,附 MR290 自動進水 加濕水罐
RT204 UI-185042007  
RT205 UI-185042008 次性呼吸管路 - Rt 系列成人管路
RT206 UI-185042008 次性呼吸管路 - Rt 系列成人管路
RT212 UI-185042008 次性呼吸管路 - Rt 系列成人管路
RT308 UI-185042578 产品名称:一次性呼吸管路 - Rt 系列成人管路 型号、规格:Rt308
RT319 UI-185043068 双水平/Cpap 管路
RT241 UI-185043333 880湿化系统 RT241加热呼吸管路和水罐套装
RT408 UI-185043752 成人氧疗用加热型呼吸管路,带 MR290、RT008 和 RT022
RT380 UI-185046453 一次性呼吸管路,Rt 系列成人管路,Evaqua 技术,双加热
RT385 UI-185046453 一次性呼吸管路,Rt 系列成人管路,Evaqua 技术,双加热
RT301 UI-185047976 0-15 CmH2O Peep 呼气末正压阀,20 CmH2O 压力 释放阀压力监测
RT481 UI-612117 成人evaqua 2 双管加热型呼吸管路和 Optiflow+鼻塞 导管
RT302 UI-613493 采用 Microcell 微蜂窝技术的吸气端加热型成人呼吸管路 和 Optiflow+ 鼻塞导管
RT100 UI-185041098 成人呼吸器雙端加熱管路
RT102 UI-185041098 成人面罩式連續呼吸道正壓加熱管路
RT105 UI-185041388 成人呼吸器管路單端加熱
RT200 UI-185042007 成人呼吸器管路雙端加熱,附 MR290 自動進水加 濕水罐
RT201 UI-185042007 成人連續呼吸道正壓加熱呼吸管路,附 MR290 自 動進水加濕水罐
RT203 UI-185042007 成人氧氣治療加熱呼吸管路,附 MR290 自動進水 加濕水罐
RT204 UI-185042007 成人呼吸器管路雙端加熱,附 MR290 自動進水加 濕水罐,附測壓管
RT205 UI-185042008 成人呼吸器管路單端加熱,附 MR290 自動進水加 濕水罐
RT206 UI-185042008 成人呼吸器管路單端加熱,附 MR290 自動進水加 濕水罐
RT212 UI-185042008 成人呼吸器管路單端加熱,附 MR290 自動進水加 濕水罐
RT308 UI-185042578 成人氧氣治療加熱呼吸管路 ,附 MR290 腔室器皿及空氣 混合器
RT319 UI-185043068 Bi-Level /Cpap 管路
RT202 UI-185043708 成人吸氣加熱管路,附 MR290 自動進水加濕水罐 用於輸送呼吸氣體。
RT380 UI-185046453 採用 Evaqua 技術的成人呼吸管路雙端加熱
RT385 UI-185046453 採用 Evaqua 技術的成人呼吸管路雙端加熱
RT301 UI-185047976 0-15 CmH2O 吐氣末正壓閥,20 CmH2O 洩壓閥壓 力監測
RT481 UI-612117 成人 Evaqua 2 雙端加熱呼吸器管路和 Optiflow+鼻導管

Single Use Breathing Circuit kits (Infant)
RT125 UI-185042411 婴儿用呼吸管路 (>4 L/Min),单管加热
RT225 UI-185042411 婴儿用呼吸管路 (>4 L/Min),单管加热,带 MR290 自动加水式湿化水罐
RT226 UI-185042411 婴儿用呼吸管路 (0.3 至 4 L/Min),单管 加热,带 MR290 自动加水式湿化水罐
RT127 UI-185042495 婴儿用呼吸管路,单管加热,适用于 SLE2000 和 SLE2000 HFO 呼吸机
RT227 UI-185042495 婴儿用呼吸管路,单管加热,带 MR290 自动加水式湿化水罐,适用于 SLE2000 和SLE2000 HFO 呼吸机
RT228 UI-185042495 婴儿用呼吸管路,单管加热,带 MR290 自动加水式湿化水罐,适用于SLE4000 和SLE5000 呼吸机
RT124 UI-185042557 产品名称:一次性呼吸管路 - Rt 系列婴儿管路 型号、规格
RT224 UI-185042557 婴儿用持续气流管路 (>4 L/Min),单管加热 带 MR290 自动加水式湿化水罐
RT329 UI-185043857 生产日期:参阅产品标签 本产品有效期 5 年。请查看产品标签的有效日期。
RT324 UI-185044189 产品名称:一次性呼吸管路 - Rt系列婴儿管路 型号、规格:Rt324 适用范围:用于与呼吸机、湿化器、雾化器配套 使用。
RT330 UI-185046255 技术规格
RT267 UI-185046346 本说明书适用于以下型号的婴儿管路:Rt267、Rt268。
RT268 UI-185046346 本说明书适用于以下型号的婴儿管路:Rt267、Rt268。
RT265 UI-185046572 本说明书适用于以下型号的婴儿管路 :Rt265
RT266 UI-185046572 产品名称: 一次性呼吸管路(Rt系列婴儿管路)Rt266
RT331 UI-612512 Optiflow Junior 呼吸机管路套装
RT269 UI-900162 婴儿呼吸管路,带 MR290 自动加水式湿化水罐,双加热,适用于 Sle6000 呼吸机
RT125 UI-185042411 新生兒呼吸器管路(>4 L/Min)單端加熱型
RT225 UI-185042411 新生兒呼吸器管路(>4 L/Min)單端加熱型,附 MR290 自動進水加濕水罐
RT226 UI-185042411 新生兒呼吸器管路(0.3 至 4 L/Min)單端加 熱型,附 MR290 自動進水加濕水罐
RT127 UI-185042495 嬰兒呼吸器管路單端加熱,適用於 SLE2000 與 SLE2000 HFO 呼吸器
RT227 UI-185042495 嬰兒呼吸器管路單端加熱,附 MR290 自 動進水加濕水罐,適用於 SLE2000 與 SLE2000 HFO 呼吸器
RT228 UI-185042495 嬰兒呼吸器管路單端加熱,附 MR290 自 動進水加濕水罐,適用於SLE4000 與 SLE5000 呼吸器
RT124 UI-185042557 新生兒連續氣流管路(>4 升/分鐘)單端加熱型
RT224 UI-185042557 新生兒連續氣流管路(>4 升/分鐘),附 MR290 自動進水加濕水罐,雙端加熱
RT329 UI-185043857 新生兒連續氣流管路(0.3 至 10 L/Min)單端加熱型,附 MR290 自動進水加濕水罐與洩壓閥
RT324 UI-185044189 新生兒連續氣流管路 (>4 L/Min),附 MR290 自動進水加濕水罐,單端加熱
RT330 UI-185046255 Optiflow 管路套件
RT267 UI-185046346 嬰兒呼吸器管路雙端加熱,附 MR290 自動進水加 濕水罐,適用於 SLE2000 呼吸器
RT268 UI-185046346 嬰兒呼吸器管路雙端加熱,附 MR290 自動進水加 濕水罐,適用於SLE4000 和 SLE5000 呼吸器
RT265 UI-185046572 嬰兒呼吸器管路(>4 L/Min),附 MR290 自動 進水加濕水罐,雙端加熱
RT266 UI-185046572 嬰兒呼吸器管路(0.3 至 4 L/Min),附 MR290 自動進水加濕水罐,雙端加熱
RT331 UI-612512 Optiflow Junior 呼吸器管路套件
RT269 UI-900162 嬰兒呼吸器管路雙端加熱,附 MR290 自動進水加 濕水罐,適用於 Sle6000 呼吸器

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 湿化水罐
MR210X UI-185041294 湿化水罐
MR250 UI-185041294 湿化水罐
MR250X UI-185041294 湿化水罐
MR290V UI-185041297 型号、规格
MR290HFV UI-185041297 型号、规格
MR290VX UI-185041297 型号、规格
MR225 UI-185042011 湿化水罐
MR225X UI-185042011 湿化水罐
MR210 UI-185041294 加濕水罐
MR210X UI-185041294 加濕水罐
MR250 UI-185041294 加濕水罐
MR250X UI-185041294 加濕水罐
MR290V UI-185041297 有氣孔的自動加水型加濕水罐
MR290HFV UI-185041297 有氣孔的自動加水型加濕水罐
MR290VX UI-185041297 有氣孔的自動加水型加濕水罐
MR225 UI-185042011 加濕水罐
MR225X UI-185042011 加濕水罐

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 温度/流量探头使用说明
900MR861 UI-617135 温度/流量探头使用说明
900MR863 UI-617135 温度/流量探头使用说明
900MR868 UI-617135 温度/流量探头使用说明
900MR869 UI-617135 温度/流量探头使用说明
900MR860 UI-617135 溫度探頭使用說明書
900MR861 UI-617135 溫度探頭使用說明書
900MR863 UI-617135 溫度探頭使用說明書
900MR868 UI-617135 溫度探頭使用說明書
900MR869 UI-617135 溫度探頭使用說明書
Single Use Breathing Circuit kits (Adult) 
RT200 UI-185042007 Sistem Mehaničke Ventilacije Za Odrasle Sa Dvostrukim Grijanjem I Sa Komorom MR290 Za Automatsko Punjenje
RT201 UI-185042007 Grijana Cpap Linija Za Odrasle Sa Komorom MR290 Za Automatsko Punjenje
RT203 UI-185042007 Grijana Linija Za Terapiju Kiseonikom Za Odrasle Sa Komorom MR290 Za Automatsko Punjenje
RT204 UI-185042007 Sistem Mehaničke Ventilacije Za Odrasle Sa Dvostrukim Grijanjem, Linijom Za Pritisak I Komorom MR290 Za Automatsko Punjenje
RT319 UI-185043068 Sistem Bi-Level/Cpap (Pozitivnog Kontinuiranog Pritiska U Disajnim Putevima)
RT202 UI-185043708 Grijani Sistem Mehaničke Ventilacije Za Odrasle Sa Komorom MR290 Za Automatsko Punjenje
RT380 UI-185046453 Sistem Mehaničke Ventilacije Za Odrasle Sa Dvostrukim Grijanjem I Tehnologijom Evaqua
RT385 UI-185046453 Sistem Mehaničke Ventilacije Za Odrasle Sa Dvostrukim Grijanjem I Tehnologijom Evaqua
RT239 UI-615166 RT239 Sa Dva Nivoa / Cpap Sistem Sa Respironics Fep-Om

Single Use Breathing Circuit kits (Infant)
RT329 UI-185043857 Sistem Mehaničke Ventilacije Sa Kontinuiranim Protokom (0,3 Do 10 L/Min) Za Odojčad Sa Jednostrukim Grijanjem I Komorom MR290 Za Automatsko Punjenje I Sa Ventilom Za Smanjenje Pritiska
RT330 UI-185046255 Komplet Cijevi Optiflow
RT267 UI-185046346 Sistem Mehaničke Ventilacije Za Odojčad Sa Dvostrukim Grijanjem I Sa Komorom MR290 Za Automatsko Punjenje Za Ventilatore SLE2000
RT268 UI-185046346 Sistem Mehaničke Ventilacije Za Odojčad Sa Dvostrukim Grijanjem I Sa Komorom MR290 Za Automatsko Punjenje Za VentilatoreSLE4000 I SLE5000
RT265 UI-185046572 Sistem Mehaničke Ventilacije (>4 L/Min) Za Odojčad Sa Dvostrukim Grijanjem I Sa Komorom MR290 Za Automatsko Punjenje
RT266 UI-185046572 Sistem Mehaničke Ventilacije (0,3 Do 4 L/Min) Za Odojčad Sa Dvostrukim Grijanjem I Sa Komorom MR290 Za Automatsko Punjenje
RT331 UI-612512 Komplet Sistema Mehaničke Ventilacije Optiflow Junior
RT269 UI-900162 Sistem Mehaničke Ventilacije Za Odojčad Sa Dvostrukim Grijanjem I Sa Komorom MR290 Za Automatsko Punjenje Za Ventilatore Sle6000

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 Komora Za Ovlaživanje
MR210X UI-185041294 Komora Za Ovlaživanje
MR250 UI-185041294 Komora Za Ovlaživanje
MR250X UI-185041294 Komora Za Ovlaživanje
MR290V UI-185041297 Ventilisana Komora Za Ovlaživanje Sa Automatskim Punjenjem
MR290HFV UI-185041297 Ventilisana Komora Za Ovlaživanje Sa Automatskim Punjenjem
MR290VX UI-185041297 Ventilisana Komora Za Ovlaživanje Sa Automatskim Punjenjem
MR225 UI-185042011 Komora Za Ovlaživanje
MR225X UI-185042011 Komora Za Ovlaživanje
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Sada Pro Přívod Vody
900MR191X UI-185042059 Nástavec Pro Přívod Vody Zvlhčovače MR290

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Návod K Použití Adaptéru Vyhřívacího Drátu
900MR806 UI-185044979 Návod K Použití Adaptéru Vyhřívacího Drátu

Heaterbase
MR850AEU UI-185043700 Zvlhčovač Dýchacích Plynů MR850
MR850APU UI-185043700 Zvlhčovač Dýchacích Plynů MR850

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 Ventilátor S Duálním Vyhřívaným Obvodem Pro Dospělé
RT102 UI-185041098 Maska S Vyhřívaným Vedením Cpap Pro Dospělé
RT105 UI-185041388 Jednoduchý Vyhřívaný Dýchací Okruh Pro Dospělé
RT200 UI-185042007 Ventilátorový Okruh Pro Dospělé Duálně Vyhřívaný Pomocí Automatické Komory MR290
RT201 UI-185042007 Okruh Cpap Pro Dospělé Vyhřívaný Pomocí Automatické Komory MR290
RT203 UI-185042007 Okruh Pro Léčbu Kyslíkem U Dospělých Vyhřívaný Automatickou Komorou MR290
RT204 UI-185042007 Ventilátorový Okruh Pro Dospělé Duálně Vyhřívaný Tlakovým Potrubím S Automatickou Komorou MR290
RT205 UI-185042008 Ventilátor S Jedním Vyhřívaným Okruhem A Komorou MR290 S Automatickým Podáváním Pro Dospělé Pacienty
RT206 UI-185042008 Ventilátor S Jedním Vyhřívaným Okruhem A Komorou MR290 S Automatickým Podáváním Pro Dospělé Pacienty
RT212 UI-185042008 Ventilátor S Jedním Vyhřívaným Okruhem A Komorou MR290 S Automatickým Podáváním Pro Dospělé Pacienty
RT308 UI-185042578 Vyhřívaný Okruh Pro Podávání Kyslíku Dospělým Pacientům S Komorou MR290 A Vpouštěčem Vzduchu
RT219 UI-185042668 Dvouúrovňový/Cpap Vyhřívaný Hadicový Okruh Respironics S Komorou MR290 A Rozšířením
RT319 UI-185043068 Okruh Bi-Level/Cpap
RT202 UI-185043708 Inspirační Okruh Pro Dospělé Vyhřívaný Se Samodoplňující Automatickou Komorou MR290
RT408 UI-185043752 Vyhřívaný Okruh Pro Podávání Kyslíku Dospělým Pacientům S Komorou MR290, RT008 A RT022
RT380 UI-185046453 Duální Ventilátorový Okruh Pro Dospělé Ohřívaný Pomocí Technologie Evaqua
RT385 UI-185046453 Duální Ventilátorový Okruh Pro Dospělé Ohřívaný Pomocí Technologie Evaqua
RT301 UI-185047976 Výdechový Ventil Peep 0-15 CmH2O, Sledování Tlaku Přetlakového Pojistného Ventilu 20 CmH2O
RT481 UI-612117 Vyhřívaný Duální Okruh Ventilátoru Evaqua 2 S Nosní Kanylou Optiflow+ Pro Dospělé Pacienty
RT302 UI-613493 Vyhřívaný Inspirační Dýchací Okruh S Technologií Microcell A Nosní Kanyla Optiflow+ Pro Dospělé Pacienty
RT239 UI-615166 RT239 Dvouúrovňový / Cpap Okruh S Respiračním Fep
850A61 UI-901218 Sada Okruhů F&P 850 Airspiral™ Pro Dospělé Niv A Nhf

Single Use Breathing Circuit kits (Inant)
RT125 UI-185042411 Jednorázový Vyhřívaný Okruh S Ventilátorem (>4 L/Min) Pro Dětské Pacienty
RT225 UI-185042411 Jednorázový Vyhřívaný Okruh S Ventilátorem (>4 L/Min) Pro Dětské Pacienty Se Samoplnící Komorou MR290
RT226 UI-185042411 Jednorázový Vyhřívaný Okruh S Ventilátorem (0,3 Až 4 L/Min) Pro Dětské Pacienty Se Samoplnící Komorou MR290
RT127 UI-185042495 Jednorázový Vyhřívaný Ventilátorový Okruh Pro Děti Pro Ventilátory SLE2000 A SLE2000 HFO
RT227 UI-185042495 Jednorázový Vyhřívaný Ventilátorový Okruh Pro Děti Sesamodoplňující Komorou MR290 Pro Ventilátory SLE2000 A SLE2000 HFO
RT228 UI-185042495 Jednorázový Vyhřívaný Ventilátorový Okruh Pro Děti Sesamodoplňující Komorou MR290 Pro VentilátorySLE4000 A SLE5000
RT124 UI-185042557 Jednorázový Vyhřívaný Okruh S Kontinuálním Průtokem (>4 L/Min) Pro Dětské Pacienty
RT224 UI-185042557 Jednorázový Vyhřívaný Okruh S Kontinuálním Průtokem (>4 L/Min) Pro Dětské Pacienty Se Samoplnící Komorou MR290
RT329 UI-185043857 Dětský Okruh Pro Kontinuální Průtok (0,3 Až 10 L/Min) S Jedním Vytápěním Se Samoplnící Komorou MR290
RT324 UI-185044189 Jednorázový Vyhřívaný Okruh S Kontinuálním Průtokem (>4 L/Min) Se Samoplnící Komorou MR290 Pro Dětské Pacienty
RT330 UI-185046255 Sada Hadic Optiflow
RT267 UI-185046346 Ventilátorový Okruh Pro Děti Duálně Vyhřívaný Se Samodoplňující Komorou MR290 Pro VentilátorySLE4000 A SLE5000
RT265 UI-185046572 Ventilátorový Okruh Pro Kojence (> 4 L/Min) Duálně Vyhřívaný Pomocí Samodoplňující Komory MR290
RT266 UI-185046572 Ventilátorový Okruh Pro Kojence (0,3-4 L/ Min) Duálně Vyhřívaný Pomocí Samodoplňující Komory MR290
RT266 UI-185046572 Ventilátorový Okruh Pro Děti Duálně Vyhřívaný Se Samodoplňující Komorou MR290 Pro Ventilátory SLE2000
RT331 UI-612512 Sada Ventilátorového Okruhu Optiflow Junior
RT269 UI-900162 Ventilátorový Okruh Pro Děti Duálně Vyhřívaný Se Samodoplňující Komorou MR290 Pro Ventilátory Sle6000

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 Zvlhčovací Komora
MR210X UI-185041294 Zvlhčovací Komora
MR250 UI-185041294 Zvlhčovací Komora
MR250X UI-185041294 Zvlhčovací Komora
MR290V UI-185041297 Odvětrávaná Automatická Samodoplňující Zvlhčovací Komora
MR290HFV UI-185041297 Odvětrávaná Automatická Samodoplňující Zvlhčovací Komora
MR290VX UI-185041297 Odvětrávaná Automatická Samodoplňující Zvlhčovací Komora
MR225 UI-185042011 Zvlhčovací Komora
MR225X UI-185042011 Zvlhčovací Komora

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 Pokyny Pro Uživatele Teplotní Sondy
900MR861 UI-617135 Pokyny Pro Uživatele Teplotní Sondy
900MR863 UI-617135 Pokyny Pro Uživatele Teplotní Sondy
900MR868 UI-617135 Pokyny Pro Uživatele Teplotní Sondy
900MR869 UI-617135 Pokyny Pro Uživatele Teplotní Sondy
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Vandtilførselssæt
900MR191X UI-185042059 MR290 Vandtilførselsforlænger

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Brugsanvisning Til Varmetrådsadapter
900MR806 UI-185044979 Brugsanvisning Til Varmetrådsadapter

Heaterbase
MR850ADU UI-185042323 MR850 Befugtningsapparat Til Respiration

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 Dobbelt Opvarmet Respiratorsæt Til Voksne
RT102 UI-185041098 Opvarmet Cpap-Slange Til Voksenmaske
RT105 UI-185041388 Enkelt Opvarmet Respiratorsæt Til Voksne
RT200 UI-185042007 Opvarmet Dobbelt Respiratorslangesæt Til Voksne Med MR290 Kammer Med Automatisk Tilførsel
RT201 UI-185042007 Opvarmet Cpap-Slange Til Voksne Med MR290 Kammer Med Automatisk Tilførsel
RT203 UI-185042007 Opvarmet Iltbehandlingsslange Til Voksne Med MR290 Kammer Med Automatiskvoksne Tilførsel
RT204 UI-185042007 Opvarmet Dobbelt Respiratorslangesæt Til Voksne Med Trykslange Og MR290 Kammer Med Automatisk Tilførsel
RT205 UI-185042008 Enkelt Opvarmet Respiratorslangesæt Til Voksne Med MR290 Auto Tilførselskammer
RT206 UI-185042008 Enkelt Opvarmet Respiratorslangesæt Til Voksne Med MR290 Auto Tilførselskammer
RT212 UI-185042008 Enkelt Opvarmet Respiratorslangesæt Til Voksne Med MR290 Auto Tilførselskammer
RT308 UI-185042578 Iltbehandlingsslange Til Voksne Opvarmet Med MR290-Kammer Og Lufttilførselsstykke
RT319 UI-185043068 Bi-Level/Cpap-Slangesæt
RT241 UI-185043333 880 Fugtningssystem Opvarmet Tilførselsslange Og Beholdersæt RT241
RT202 UI-185043708 Inspiratorisk Slangesæt Til Voksne Opvarmet Med MR290-Kammer Med Automatisk Tilførsel
RT408 UI-185043752 Opvarmet Slangesæt Til Iltbehandling Af Voksne Med MR290, RT008 Og RT022
RT380 UI-185046453 Opvarmet Dobbelt Respiratorslangesæt Til Voksne Med Evaqua-Teknologi
RT385 UI-185046453 Opvarmet Dobbelt Respiratorslangesæt Til Voksne Med Evaqua-Teknologi
RT301 UI-185047976 0-15CmH2O Peep-Ventil, 20 CmH2O Trykudløsningsventil Til Trykmonitorering5
RT481 UI-612117 Evaqua 2 Dobbelt Opvarmet Respiratorslangesæt Og Optiflow+Næsekateter Til Voksne
RT302 UI-613493 Opvarmet Inspiratorisk Slangesæt Til Voksne Med Microcell-Teknologi Og Optiflow+ Næsekateter
RT239 UI-615166 RT239 Bi-Level /Cpap-Slangesæt Med Respironics Fep
RT232 UI-900165 Opvarmet Inspiratorisk Slangesæt Til Voksne Med Microcell-Teknologi Og Optiflow
RT332 UI-900532 Opvarmet Inspiratorisk Slangesæt Til Voksne Med Microcell-Teknologi Og Optiflow+ Næsekateter
850A61 UI-901218 F&P 850 Airspiral™ Niv- Og Nhf-Slangesæt Til Voksne
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Wasserzulauf-Set
900MR191X UI-185042059 MR290 Erweiterung Der Wasserzufuhr

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Gebrauchsanleitung Für Den Heizdrahtadapter
900MR806 UI-185044979 Gebrauchsanleitung Für Den Heizdrahtadapter

Heaterbase
MR850AFU UI-185042319 MR850 Atemgasbefeuchter
MR850JBU UI-185048283 MR850 Atemgasbefeuchter
MR850AGU UI-185042319 MR850 Atemgasbefeuchter
MR850AGC UI-185042319 MR850 Atemgasbefeuchter

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 Dual Beheiztes Beatmungsschlauchsystem Für Erwachsene
RT102 UI-185041098 Beheizte Masken-Cpap-Zuleitung Für Erwachsene
RT105 UI-185041388 Einfach Beheiztes Beatmungsschlauchsystem Für Erwachsene
RT200 UI-185042007 Dual Beheiztes Beatmungsschlauchsystem Für Erwachsene Mit Selbstfüllender MR290 Kammer
RT201 UI-185042007 Beheizte Cpap-Zuleitung Für Erwachsene Mit Selbstfüllender MR290 Kammer
RT203 UI-185042007 Beheizte Sauerstofftherapiezuleitung Für Erwachsene Mit Selbstfüllender MR290 Kammer
RT204 UI-185042007 Dual Beheiztes Beatmungsschlauchsystem Für Erwachsene Mit Druckleitung Und Selbstfüllender MR290 Kammer
RT205 UI-185042008 Einfach Beheiztes Beatmungsschlauchsystem Für Erwachsene Mit Selbstfüllender Kammer MR290
RT206 UI-185042008 Einfach Beheiztes Beatmungsschlauchsystem Für Erwachsene Mit Selbstfüllender Kammer MR290
RT212 UI-185042008 Einfach Beheiztes Beatmungsschlauchsystem Für Erwachsene Mit Selbstfüllender Kammer MR290
RT308 UI-185042578 Sauerstoff-Therapieschlauch Für Erwachsene, Beheizt Mit Kammer MR290 Und Air Entrainer
RT219 UI-185042668 Respironics Beheiztes Bi-Level-/ Cpap-Schlauchsystem Mit MR290 Kammer Und Verlängerung
RT319 UI-185043068 Bi-Level-/Cpap-Schlauchsystem
RT241 UI-185043333 880 Atemgasbefeuchtungssystem Beheizter Schlauch- Und Kammerkit RT241
RT202 UI-185043708 Beheiztes Inspirationsschlauchsystem Für Erwachsene Mit Selbstfüllender MR290 Kammer
RT408 UI-185043752 Voksne Med MR290, RT008 Og RT022 Erwachsene Mit MR290, RT008 Und RT022
RT380 UI-185046453 Dual Beheiztes Beatmungsschlauchsystem Für Erwachsene Mit Evaqua Technologie
RT385 UI-185046453 Dual Beheiztes Beatmungsschlauchsystem Für Erwachsene Mit Evaqua Technologie
RT301 UI-185047976 0–15 CmH2O Peep-Ventil, 20 CmH2O Drucküberwachung Mit Überdruckventil
RT481 UI-612117 Dual Beheiztes Beatmungsschlauchsystem Für Erwachsene Mit Evaqua 2 Und Optiflow+Nasenkanüle
RT302 UI-613493 Beheizter Inspirationsschenkel Mit Microcell-Technologie Für Erwachsene Und Optiflow+ Nasenkanüle
RT239 UI-615166 RT239 Bi-Level-/Cpap-Schlauchsystem Mit Fep Von Respironics
RT232 UI-900165 Beheizter Inspirationsschenkel Mit Microcell-Technologie Für Erwachsene Und Optiflow
RT332 UI-900532 Beheizter Inspirationsschenkel Mit Microcell-Technologie Für Erwachsene Und Optiflow+ Nasenkanüle
850A61 UI-901218 F&P 850 Airspiral™ Niv Und Nhf Schlauchsystem Für Erwachsene

Single Use Breathing Circuit kits (Infant)
RT125 UI-185042411 Beatmungsschlauch Für Säuglinge (>4 L/Min), Einfach Beheizt
RT225 UI-185042411 Beatmungsschlauch Für Säuglinge (4 L/Min), Einfach Beheizt Mit Selbstbefüllender Kammer MR290
RT226 UI-185042411 Beatmungsschlauch Für Säuglinge (0,3 Bis 4 L/Min), Einfach Beheizt Mit Selbstbefüllender Kammer MR290
RT127 UI-185042495 Beatmungsschlauch Für Säuglinge,Einfach Beheizt, Für Beatmungsgeräte Der Reihen SLE2000 Und SLE2000 HFO
RT227 UI-185042495 Beatmungsschlauch Für Säuglinge Einfach Beheizt, Mit Selbstbefüllender Kammer MR290 Für Beatmungsgeräte Der Reihen SLE2000 Und SLE2000 HFO
RT228 UI-185042495 Beatmungsschlauch Für Säuglinge,Einfach Beheizt, Mit Selbstbefüllender Kammer MR290 Für Beatmungsgeräte Der ReihenSLE4000 Und SLE5000
RT124 UI-185042557 Beheiztes Säuglings- Einschlauchsystem Für Kontinuierlichen Flow (>4 L/Min)
RT224 UI-185042557 Beheiztes Säuglings- Einschlauchsystem Für Kontinuierlichen Flow (>4 L/Min) Mit MR290 Selbstbefüllender Kammer Und Überdruckventil
RT329 UI-185043857 Neugeborenen Continous Flow Schlauchsystem (0,3 Bis 10 L/Min), Einfach Beheizt Mit MR290 Selbtsbefüllender-Kammer Und Überdruckventil
RT324 UI-185044189 Beheiztes Säuglings-Einschlauchsystem Für Kontinuierlichen Flow (>4 L/Min) Mit Selbstbefüllender Kammer Und Überdruckventil MR290
RT330 UI-185046255 Optiflow Schlauchset
RT267 UI-185046346 Dual Beheiztes Beatmungsschlauchsystem Für Säuglinge Mit Selbstfüllender MR290 Kammer Für SLE2000-Beatmungsgeräte
RT268 UI-185046346 Dual Beheiztes Beatmungsschlauchsystem Für Säuglinge Mit Selbstfüllender MR290 Kammer FürSLE4000 Und SLE5000-Beatmungsgeräte
RT265 UI-185046572 Dual Beheiztes Beatmungsschlauch System (>4 L/Min) Für Säuglinge Mit Selbstfüllender MR290-Kammer
RT266 UI-185046572 Dual Beheiztes Beatmungsschlauch System (0,3 Bis 4 L/Min) Für Säuglinge Mit Selbstfüllender MR290-Kammer
RT331 UI-612512 Optiflow Junior Beatmungsschlauchsystem-Kit
RT269 UI-900162 Dual Beheiztes Beatmungsschlauchsystem Für Säuglinge Mit Selbstfüllender MR290 Kammer Für Sle6000-Beatmungsgerät

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 Befeuchterkammer
MR210X UI-185041294 Befeuchterkammer
MR250 UI-185041294 Befeuchterkammer
MR250X UI-185041294 Befeuchterkammer
MR290V UI-185041297 Belüftete Selbstbefüllende Befeuchterkammer
MR290HFV UI-185041297 Belüftete Selbstbefüllende Befeuchterkammer
MR290VX UI-185041297 Belüftete Selbstbefüllende Befeuchterkammer
MR225 UI-185042011 Befeuchterkammer
MR225X UI-185042011 Befeuchterkammer

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 Gebrauchsanweisung Für Temperatursonde
900MR861 UI-617135 Gebrauchsanweisung Für Temperatursonde
900MR863 UI-617135 Gebrauchsanweisung Für Temperatursonde
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Tubulure D’Alimentation En Eau
900MR191X UI-185042059 MR290 Extension De Ligne D’Alimentation En Eau

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Instructions D’Utilisation De L’Adaptateur De Fil Chauffant
900MR806 UI-185044979 Instructions D’Utilisation De L’Adaptateur De Fil Chauffant

Heaterbase
MR850AEU UI-185042317 Humidificateur Respiratoire MR850
MR850AFU UI-185042317 Humidificateur Respiratoire MR850
MR850AGU UI-185042317 Humidificateur Respiratoire MR850
MR850APU UI-185042317 Humidificateur Respiratoire MR850
MR850AGC UI-185042317 Humidificateur Respiratoire MR850
MR850JHU UI-185042889 Humidificateur Respiratoire MR850

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 Circuit De Ventilation Adulte Bi-Chauffé
RT102 UI-185041098 Circuit De Cpap Au Masque Chauffé Adulte
RT105 UI-185041388 Circuit De Ventilation Adulte Mono-Chauffé
RT200 UI-185042007 Circuit De Ventilation Adulte Bi-Chauffé Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT201 UI-185042007 Circuit De Cpap Adulte Chauffé Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT203 UI-185042007 Circuit D’Oxygénothérapie Adulte Chauffé Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT204 UI-185042007 Circuit De Ventilation Adulte Bi-Chauffé Avec Ligne De Pression Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT205 UI-185042008 Circuit De Ventilation Adulte Mono-Chauffé Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT206 UI-185042008 Circuit De Ventilation Adulte Mono-Chauffé Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT212 UI-185042008 Circuit De Ventilation Adulte Mono-Chauffé Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT308 UI-185042578 Circuit D’Oxygénothérapie Adulte Chauffé Avec Chambre MR290 Et Entraîneur D’Air
RT219 UI-185042668 Circuit De Cpap/Vni Respironics Chauffé Avec Chambre MR290 Et Extension
RT319 UI-185043068 Circuit De Cpap/Vni
RT241 UI-185043333 Système D'Humidification 880 Kit Circuit Chauffant Et Chambre D'Humidification RT241
RT202 UI-185043708 Circuit Respiratoire Chauffé Pour Adultes Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT408 UI-185043752 Circuit D’Oxygénothérapie Adulte Chauffé Avec MR290, RT008 Et RT022
RT380 UI-185046453 Circuit De Ventilation Adulte Bi-Chauffé Avec Technologie Evaqua
RT385 UI-185046453 Circuit De Ventilation Adulte Bi-Chauffé Avec Technologie Evaqua
RT301 UI-185047976 Valve De Pep 0-15 CmH2O Et Valve De Surpression 20 CmH2O
RT481 UI-612117 Circuit De Ventilation Bi-Chauffé Evaqua 2 Et Interface Nasale Optiflow+ Pour Adultes
RT302 UI-613493 Circuit Respiratoire Adulte Avec Branche Inspiratoire Chauffée À Technologie Microcell Et Interface Nasale Optiflow+
RT239 UI-615166 Circuit RT239 De Vni Bi-Level / Cpap Avec Fep Respironics
RT232 UI-900165 Kit De Circuit Adulte Optiflow Avec Microcell Technology
RT332 UI-900532 Circuit Respiratoire Adulte Avec Branche Inspiratoire Chauffée À Technologie Microcell Et Interface Nasale Optiflow+
850A61 UI-901218 Kit De Circuits Vni Et Nhf Pour Adultes F&P 850 Airspiral™

Single Use Breathing Circuit kits (Infant) 
RT100 UI-185041098 Circuit De Ventilation Adulte Bi-Chauffé
RT102 UI-185041098 Circuit De Cpap Au Masque Chauffé Adulte
RT105 UI-185041388 Circuit De Ventilation Adulte Mono-Chauffé
RT200 UI-185042007 Circuit De Ventilation Adulte Bi-Chauffé Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT201 UI-185042007 Circuit De Cpap Adulte Chauffé Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT203 UI-185042007 Circuit D’Oxygénothérapie Adulte Chauffé Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT204 UI-185042007 Circuit De Ventilation Adulte Bi-Chauffé Avec Ligne De Pression Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT205 UI-185042008 Circuit De Ventilation Adulte Mono-Chauffé Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT206 UI-185042008 Circuit De Ventilation Adulte Mono-Chauffé Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT212 UI-185042008 Circuit De Ventilation Adulte Mono-Chauffé Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT308 UI-185042578 Circuit D’Oxygénothérapie Adulte Chauffé Avec Chambre MR290 Et Entraîneur D’Air
RT219 UI-185042668 Circuit De Cpap/Vni Respironics Chauffé Avec Chambre MR290 Et Extension
RT319 UI-185043068 Circuit De Cpap/Vni
RT241 UI-185043333 Système D'Humidification 880 Kit Circuit Chauffant Et Chambre D'Humidification RT241
RT202 UI-185043708 Circuit Respiratoire Chauffé Pour Adultes Avec Chambre À Remplissage Automatique MR290
RT408 UI-185043752 Circuit D’Oxygénothérapie Adulte Chauffé Avec MR290, RT008 Et RT022
RT380 UI-185046453 Circuit De Ventilation Adulte Bi-Chauffé Avec Technologie Evaqua
RT385 UI-185046453 Circuit De Ventilation Adulte Bi-Chauffé Avec Technologie Evaqua
RT301 UI-185047976 Valve De Pep 0-15 CmH2O Et Valve De Surpression 20 CmH2O
RT481 UI-612117 Circuit De Ventilation Bi-Chauffé Evaqua 2 Et Interface Nasale Optiflow+ Pour Adultes
RT302 UI-613493 Circuit Respiratoire Adulte Avec Branche Inspiratoire Chauffée À Technologie Microcell Et Interface Nasale Optiflow+
RT239 UI-615166 Circuit RT239 De Vni Bi-Level / Cpap Avec Fep Respironics
RT232 UI-900165 Kit De Circuit Adulte Optiflow Avec Microcell Technology
RT332 UI-900532 Circuit Respiratoire Adulte Avec Branche Inspiratoire Chauffée À Technologie Microcell Et Interface Nasale Optiflow+
850A61 UI-901218 Kit De Circuits Vni Et Nhf Pour Adultes F&P 850 Airspiral™

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 Chambre D'Humidification
MR210X UI-185041294 Chambre D'Humidification
MR250 UI-185041294 Chambre D'Humidification
MR250X UI-185041294 Chambre D'Humidification
MR290V UI-185041297 Chambre D’Humidification À Remplissage Automatique
MR290HFV UI-185041297 Chambre D’Humidification À Remplissage Automatique
MR290VX UI-185041297 Chambre D’Humidification À Remplissage Automatique
MR225 UI-185042011 Chambre D'Humidification
MR225X UI-185042011 Chambre D'Humidification

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 Instructions D’Utilisation Relatives À La Sonde De Température
900MR861 UI-617135 Instructions D’Utilisation Relatives À La Sonde De Température
900MR863 UI-617135 Instructions D’Utilisation Relatives À La Sonde De Température
900MR868 UI-617135 Instructions D’Utilisation Relatives À La Sonde De Température
900MR869 UI-617135 Instructions D’Utilisation Relatives À La Sonde De Température
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Watertoevoerset
900MR191X UI-185042059 MR290 Uitbreiding Watertoevoer

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Verwarmingsdraadadapter, Gebruikersinstructies
900MR806 UI-185044979 Verwarmingsdraadadapter, Gebruikersinstructies

Heaterbase
MR850AFU UI-185042318 MR850-Luchtwegbevochtiger

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 Dubbel Verwarmd Beademingscircuit Voor Volwassenen
RT102 UI-185041098 Masker Verwarmde Cpap-Slang Voor Volwassenen
RT105 UI-185041388 Beademingscircuit Enkel Verwarmd Voor Volwassenen
RT200 UI-185042007 Dubbel Verwarmd Beademingscircuit Met MR290 Zelfvullende Kamer Voor Volwassenen
RT201 UI-185042007 Verwarmde Cpap-Lijn Met MR290 Zelfvullende Kamer Voor Volwassenen
RT203 UI-185042007 Verwarmde Zuurstoftherapie Lijn Met MR290 Zelfvullende Kamer Voor Volwassenen
RT204 UI-185042007 Dubbel Verwarmd Beademingscircuit Met Druklijn En MR290 Zelfvullende Kamer Voor Volwassenen
RT205 UI-185042008 Beademingscircuit Voor Volwassenen, Enkel Verwarmd, Met MR290 Zelfvullende Kamer
RT206 UI-185042008 Beademingscircuit Voor Volwassenen, Enkel Verwarmd, Met MR290 Zelfvullende Kamer
RT212 UI-185042008 Beademingscircuit Voor Volwassenen, Enkel Verwarmd, Met MR290 Zelfvullende Kamer
RT308 UI-185042578 Lijn Voor Zuurstoftherapie Voor Volwassenen, Verwarmd Met MR290-Kamer En Luchtadapter
RT319 UI-185043068 Bi-Level/Cpap-Circuit
RT241 UI-185043333 880 Bevochtigingssysteem Verwarmde Toedieningslang En Kamerkit RT241
RT202 UI-185043708 Verwarmd Beademingscircuit Met MR290 Zelfvullende Kamer Voor Volwassenen
RT408 UI-185043752 Verwarmd Circuit Voor Zuurstoftherapie Voor Volwassenen Met MR290, RT008 En RT022
RT380 UI-185046453 Dubbel Verwarmd Beademingscircuit Met Evaqua - Technologie Voor Volwassenen
RT385 UI-185046453 Dubbel Verwarmd Beademingscircuit Met Evaqua - Technologie Voor Volwassenen
RT301 UI-185047976 0-15 CmH2O Peep-Klep, 20 CmH2O Pressure Relief Valve Pressure Monitoring Pressure Relief Valve Pressure Monitoring
RT481 UI-612117 Dubbel Verwarmd Evaqua 2-Beademingscircuit Voor Volwassenen En Optiflow+ Neuscanule
RT302 UI-613493 Verwarmde Inademingsslang Met Microcell-Technologie Voor Volwassenen En Optiflow+Neuscanule
RT239 UI-615166 RT239 Bi-Level /Cpap-Circuit Met Respironics Fep
RT232 UI-900165 Verwarmde Inademingsslang Met Microcell-Technologie Voor Volwassenen En Optiflow
RT332 UI-900532 Verwarmde Inademingsslang Met Microcell-Technologie Voor Volwassenen En Optiflow+Neuscanule
850A61 UI-901218 F&P 850 Airspiral™ Niv- En Nhf-Circuitkit Voor Volwassenen

Single Use Breathing Circuit kits (Infant) 
RT125 UI-185042411 Beademingscircuit Voor Zuigelingen (>4 L/Min) Enkel Verwarmd
RT225 UI-185042411 Beademingscircuit Voor Zuigelingen (>4 L/Min) Enkel Verwarmd Met MR290 Zelfvullende Kamer
RT226 UI-185042411 Beademingscircuit Voor Zuigelingen (0,3 Tot 4 L/Min) Enkel Verwarmd Met MR290 Zelfvullende Kamer
RT127 UI-185042495 Ventilatorcircuit Voor Zuigelingen, Enkel Verwarmd Voor SLE2000-En SLE2000 HFO-Ventilatoren
RT227 UI-185042495 Ventilatorcircuit Voor Zuigelingen,Enkel Verwarmd Met MR290 Zelfvullende Kamer Voor SLE2000-En SLE2000 HFO-Ventilatoren
RT228 UI-185042495 Ventilatorcircuit Voor Zuigelingen,Enkel Verwarmd Met MR290 Zelfvullende Kamer VoorSLE4000-En SLE5000-Ventilatoren
RT124 UI-185042557 Continu Flowcircuit Voor Zuigelingen (>4 L/Min) Enkel Verwarmd
RT224 UI-185042557 Continu Flowcircuit Voor Zuigelingen (>4 L/Min) Enkel Verwarmd Met MR290 Zelfvullende Kamer
RT329 UI-185043857 Continu Flowcircuit Voor Zuigelingen (0,3 Tot 10 L/Min) Enkel Verwarmd Met MR290 Zelfvullende Kamer En Drukbegrenzingsklep
RT324 UI-185044189 Continu Flowcircuit Voor Zuigelingen (>4 L/Min) Enkel Verwarmd Met MR290 Zelfvullende Kamer
RT330 UI-185046255 Optiflow-Slangenset
RT267 UI-185046346 Dubbel Verwarmd Beademingscircuit Voor Zuigelingen Met MR290 Zelfvullende Kamer Voor SLE2000 Beademingstoestellen
RT268 UI-185046346 Dubbel Verwarmd Beademingscircuit Voor Zuigelingen Met MR290 Zelfvullende Kamer VoorSLE4000 & SLE5000 Beademingstoestellen
RT265 UI-185046572 Dubbel Verwarmd Beademingscircuit Voor Zuigelingen (>4 L/Min) Met MR290 Zelfvullende Kamer
RT266 UI-185046572 Dubbel Verwarmd Beademingscircuit Voor Zuigelingen (0,3 Tot 4 L/Min) Met MR290 Zelfvullende Kamer
RT331 UI-612512 Optiflow Junior Beademingscircuitset
RT269 UI-900162 Dubbel Verwarmd Beademingscircuit Voor Zuigelingen Met MR290 Zelfvullende Kamer Voor Sle6000

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 Bevochtigingskamer
MR210X UI-185041294 Bevochtigingskamer
MR250 UI-185041294 Bevochtigingskamer
MR250X UI-185041294 Bevochtigingskamer
MR290V UI-185041297 Zelfvullende Bevochtigingskamer Met Beluchting
MR290HFV UI-185041297 Zelfvullende Bevochtigingskamer Met Beluchting
MR290VX UI-185041297 Zelfvullende Bevochtigingskamer Met Beluchting
MR225 UI-185042011 Bevochtigingskamer
MR225X UI-185042011 Bevochtigingskamer

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 Gebruikersinstructies Temperatuursonde
900MR861 UI-617135 Gebruikersinstructies Temperatuursonde
900MR863 UI-617135 Gebruikersinstructies Temperatuursonde
900MR868 UI-617135 Gebruikersinstructies Temperatuursonde
900MR869 UI-617135 Gebruikersinstructies Temperatuursonde
Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 열선 어댑터 사용자 안내서
900MR806 UI-185044979 열선 어댑터 사용자 안내서

Heaterbase
MR850AEU UI-185045100 MR850 호흡 가습기
MR850APU UI-185045100 MR850 호흡 가습기

Single Use Breathing Circuit kits (Adult) ]
RT100 UI-185041098 이중 가열식 성인용 인공호흡기 회로
RT102 UI-185041098 가열식 성인용 마스크 Cpap 라인
RT105 UI-185041388 단일 가열식 성인용 인공호흡기 회로
RT200 UI-185042007 MR290 자동 충전형 물통으로 이중 가열되는 성인용 인공호흡기 서킷
RT201 UI-185042007 MR290 자동 충전형 물통으로 가열되는 성인용 Cpap 라인
RT203 UI-185042007 MR290 자동 충전형 물통으로 가열되는 성인용 산소 요법 라인
RT204 UI-185042007 MR290 자동 충전형 물통과 압력 라인으로 이중 가열되는 성인용 인공호흡기 서킷
RT205 UI-185042008 단일 가열식 성인 인공호흡기 서킷과 MR290 자동급수 물통
RT206 UI-185042008 단일 가열식 성인 인공호흡기 서킷과 MR290 자동급수 물통
RT212 UI-185042008 단일 가열식 성인 인공호흡기 서킷과 MR290 자동급수 물통
RT308 UI-185042578 MR290 물통 및 공기 연행제로 가열되는 성인용 산소 요법 라인
RT219 UI-185042668 Heated Respironics Bi-Level/Cpap Circuit Limb와 MR290 물통 및 Extension
RT319 UI-185043068 바이레벨 /Cpap 회로
RT202 UI-185043708 MR290 자동 충전형 물통으로 흡기 가열되는 성인용 회로 호흡 가스 전달용.
RT408 UI-185043752 가열식 성인용 산소 요법 회로와 MR290, RT008 및 RT022
RT380 UI-185046453 Evaqua 기술로 이중 가열되는 성인 인공호흡기 서킷 호흡보조가 필요한 성인 환자에게 호흡 가스를
RT385 UI-185046453 Evaqua 기술로 이중 가열되는 성인 인공호흡기 서킷 호흡보조가 필요한 성인 환자에게 호흡 가스를
RT301 UI-185047976 0-15 CmH2O Peep 밸브, 20 CmH2O 압력 이완 밸브 압력 모니터링
RT481 UI-612117 성인용 Evaqua 2 이중 가열 환기 장치 회로 및 Optiflow+ 비강 캐뉼라

Single Use Breathing Circuit kits (Infant) 
RT125 UI-185042411 단일 가열식 유아용 환기 장치 회로(>4 L/Min)
RT225 UI-185042411 단일 가열식 유아용 환기 장치 회로(>4 L/Min) 와 MR290 자동 충전식 물통
RT226 UI-185042411 단일 가열식 유아용 환기 장치 회로(0.3 ~ 4 L/Min)와 MR290 자동 충전식 물통
RT124 UI-185042557 단일 가열되는 유아용 지속적 유량 회로 (>4 L/Min)
RT224 UI-185042557 MR290 자동충전식 물통으로 단일 가열식 유아용 지속적 유량 회로(>4 L/Min)
RT329 UI-185043857 MR290 자동충전식 물통 및 압력 이완 밸브로 단일 가열하는 유아용 지속적 유량 회로(0.3 - 10 L/Min)
RT324 UI-185044189 단일 가열식 유아용 지속적 유량 회로(>4 L/Min)와 MR290 자동 충전식 물통
RT330 UI-185046255 Optiflow 튜브 키트
RT267 UI-185046346 SLE2000 인공호흡기를 위한 소아용 Dual Heated Circuit과 자동 충전형 물통MR290
RT268 UI-185046346 Sle4000, SLE5000 인공호흡기를 위한 소아용dual Heated Circuit과 자동 충전형 물통 MR290
RT265 UI-185046572 MR290 자동 충전형 물통으로 이중 가열되는 유아용 인공호흡기 회로(>4 L/Min)
RT266 UI-185046572 MR290 자동 충전형 물통으로 이중 가열되는 유아용 인공호흡기 회로(0.3 - 4 L Min)
RT331 UI-612512 Optiflow Junior 환기 장치 순환 키트
RT269 UI-900162 Sle6000용 MR290 자동 충전형 물통으로 이중 가열되는 소아용 인공호흡기 회로

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 가습물통
MR210X UI-185041294 가습물통
MR250 UI-185041294 가습물통
MR250X UI-185041294 가습물통
MR290V UI-185041297 Vented Autofeed 가습물통
MR290HFV UI-185041297 Vented Autofeed 가습물통
MR290VX UI-185041297 Vented Autofeed 가습물통
MR225 UI-185042011 가습물통
MR225X UI-185042011 가습물통

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 온도 프로브 사용자 안내서
900MR861 UI-617135 온도 프로브 사용자 안내서
900MR863 UI-617135 온도 프로브 사용자 안내서
900MR868 UI-617135 온도 프로브 사용자 안내서
900MR869 UI-617135 온도 프로브 사용자 안내서
Single Use Breathing Circuit kits (Infant) 
RT239 UI-615166 RT239 Dua Tahap /Litar Cpap Dengan Respironics Fep

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT239 UI-615166 Коло За Бифазна Терапија/Cpap RT239 Со Respironics Fep

Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Vanntilførselssett
900MR191X UI-185042059 MR290 Vanntilførselsforlengelse

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Bruksanvisning For Varmetrådadapter
900MR806 UI-185044979 Bruksanvisning For Varmetrådadapter

Heaterbase
MR850ANU UI-185042325 MR850-Respirasjonsfukter

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT204 UI-185042007 Dobbeltoppvarmet Ventilatorslangesett Med Trykklinje Og MR290 Kammer Med Automatisk Tilførsel, Til Voksne
RT205 UI-185042008 Enkeltoppvarmet Ventilatorslangesett For Voksne Med MR290-Kammer Med Automatisk Tilførsel
RT206 UI-185042008 Enkeltoppvarmet Ventilatorslangesett For Voksne Med MR290-Kammer Med Automatisk Tilførsel
RT212 UI-185042008 Enkeltoppvarmet Ventilatorslangesett For Voksne Med MR290-Kammer Med Automatisk Tilførsel
RT308 UI-185042578 Oppvarmet Oksygenbehandlingsslange For Voksne Med MR290-Kammer Og Luftutskiller
RT319 UI-185043068 Bipap-/Cpap-Slangesett
RT241 UI-185043333 880-Fuktersystem RT241-Inspirasjonsslangesett Med Varmetråd Og Kammer
RT202 UI-185043708 Oppvarmet Inspiratorisk Slangesett Med MR290-Kammer Med Automatisk Tilførsel, Til Voksne
RT408 UI-185043752 Slangekrets For Oksygenbehandling For Voksne, Oppvarmet Med MR290, RT008 Og RT022
RT380 UI-185046453 Dobbeltoppvarmet Ventilatorslangesett Medevaqua-Teknologi, Til Voksne
RT385 UI-185046453 Dobbeltoppvarmet Ventilatorslangesett Medevaqua-Teknologi, Til Voksne
RT301 UI-185047976 Peep-Ventil For 0–15 CmH2O, Trykkavlastningsventil For 20 CmH2O For Trykkovervåkning
RT481 UI-612117 Evaqua 2 Dobbeltoppvarmet Ventilatorkrets Og Optiflow+Nesekanyle Til Voksne
RT302 UI-613493 Microcell Technology Oppvarmet Inspiratorisk Pustekrets For Voksne Og Optiflow+ Nesekanyle
RT232 UI-900165 Microcell Technology Oppvarmet Inspiratorisk Pustekrets For Voksne Og Optiflow
RT332 UI-900532 Microcell Technology Oppvarmet Inspiratorisk Pustekrets For Voksne Og Optiflow+ Nesekanyle
850A61 UI-901218 F&P 850 Airspiral™ Niv- Og Nhf-Slangesett Til Voksne

Single Use Breathing Circuit kits (Infant) 
RT125 UI-185042411 Enkeltoppvarmet Ventilatorslangesett Med Kontinuerlig Flow For Spedbarn (>4 L/Min)
RT225 UI-185042411 Enkeltoppvarmet Ventilatorslangesett Til Spedbarn (>4 L/Min) Med MR290-Kammer Med Automatisk Tilførsel
RT226 UI-185042411 Enkeltoppvarmet Ventilatorslangesett Med Kontinuerlig Flow For Spedbarn (0,3 Til 4 L/Min) Med MR290-Kammer Med Automatisk Tilførsel
RT127 UI-185042495 Enkeltoppvarmet Ventilatorslangesett For Spedbarn For SLE2000- Og SLE2000 HFO-Ventilatorer
RT227 UI-185042495 Enkeltoppvarmet Ventilatorslangesett For Spedbarn Med MR290-Kammer For Automatisk Tilførsel For SLE2000- Og SLE2000 HFO-Ventilatorer
RT228 UI-185042495 Enkeltoppvarmet Ventilatorslangesett For Spedbarn Med MR290-Kammer For Automatisk Tilførsel ForSLE4000- Og SLE5000-Ventilatorer
RT124 UI-185042557 Enkel, Oppvarmet Krets Med Kontinuerlig Flow For Spedbarn (>4 L/Min)
RT224 UI-185042557 Enkel, Oppvarmet Krets Med Kontinuerlig Flow For Spedbarn (>4 L/Min), Med MR290-Kammer Med Automatisk Påfylling
RT329 UI-185043857 Enkelttoppvarmet Slangesett For Kontinuerlig Flow (0,3 Til 10 L/Min) Med MR290-Kammer Med Automatisk Tilførsel Og Trykkavlastningsventil, Til Spedbarn
RT324 UI-185044189 Enkeltoppvarmet Slangesett Med Kontinuerlig Flyt (>4 L/Min) Med MR290-Kammer Med Automatisk Tilførsel,Til Spedbarn
RT330 UI-185046255 Optiflow Slangesett
RT267 UI-185046346 Dobbeltoppvarmet Ventilatorslangesett Med MR290-Kammer For SLE2000-Ventilatorer, Med Automatisk Tilførsel,Til Spedbarn
RT268 UI-185046346 Dobbeltoppvarmet Ventilatorslangesett For Spedbarn, Med MR290-Kammer ForSLE4000- Og SLE5000-Ventilatorer, Med Automatisk Tilførsel
RT265 UI-185046572 Dobbeltoppvarmet Ventilatorslangesett (>4 L/Min) Med MR290-Kammer Med Automatisk Tilførsel, Til Spedbarn
RT266 UI-185046572 Dobbeltoppvarmet Ventilatorslangesett (0,3 Til 4 L/Min) Med MR290-Kammer Med Automatisk Tilførsel, Til Spedbarn
RT331 UI-612512 Optiflow Junior Respiratorslangesett
RT269 UI-900162 Dobbeltoppvarmet Ventilatorslangesett Med MR290-Kammer For Sle6000, Med Automatisk Tilførsel, Til Spedbarn

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 Fukterkammer
MR210X UI-185041294 Fukterkammer
MR250 UI-185041294 Fukterkammer
MR250X UI-185041294 Fukterkammer
MR290V UI-185041297 Ventilert Fukterkammer Med Automatisk Tilførsel
MR290HFV UI-185041297 Ventilert Fukterkammer Med Automatisk Tilførsel
MR290VX UI-185041297 Ventilert Fukterkammer Med Automatisk Tilførsel
MR225 UI-185042011 Fukterkammer
MR225X UI-185042011 Fukterkammer

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 Bruksanvisning For Temperaturprobe
900MR861 UI-617135 Bruksanvisning For Temperaturprobe
900MR863 UI-617135 Bruksanvisning For Temperaturprobe
900MR868 UI-617135 Bruksanvisning For Temperaturprobe
900MR869 UI-617135 Bruksanvisning For Temperaturprobe
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Vandens Tiekimo Rinkinys
900MR191X UI-185042059 MR290 Vandens Tiekimo Linijos Tęsinys

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Šildytuvo Laido Adapterio Naudotojo Instrukcijos
900MR806 UI-185044979 Šildytuvo Laido Adapterio Naudotojo Instrukcijos

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 Suaugusiesiems Skirti Dvigubai Šildomi Ventiliatoriaus Kontūrai
RT102 UI-185041098 Suaugusiesiems Skirta Šildomoji Cpap (Nuolatinio Teigiamo Slėgio Palaikymo Kvėpavimo Takuose) Kaukė
RT105 UI-185041388 Šildomasis Suaugusiųjų Ventiliatoriaus Kontūras
RT200 UI-185042007 Suaugusiems Pacientams Skirti Ventiliatoriaus Kontūrai, Dvigubai Šildoma MR290 Automatinio Tiekimo Kamera
RT201 UI-185042007 Suaugusiems Pacientams Skirta Cpap (Nuolatinio Teigiamo Slėgio Palaikymo Kvėpavimo Takuose) Sistema, Šildoma MR290 Automatinio Tiekimo Kamera
RT203 UI-185042007 Suaugusiems Pacientams Skirta Deguonies Terapijos Sistema, Šildoma MR290 Automatinio Tiekimo Kamera
RT204 UI-185042007 Suaugusiems Pacientams Skirti Ventiliatoriaus Kontūrai, Dvigubai Šildoma Naudojant Slėgio Liniją MR290 Automatinio Tiekimo Kamera
RT205 UI-185042008 Suaugusiesiems Skirtas Ventiliatoriaus Kontūras Su Viena Šildoma MR290 Automatinio Tiekimo Kamera
RT206 UI-185042008 Suaugusiesiems Skirtas Ventiliatoriaus Kontūras Su Viena Šildoma MR290 Automatinio Tiekimo Kamera
RT212 UI-185042008 Suaugusiesiems Skirtas Ventiliatoriaus Kontūras Su Viena Šildoma MR290 Automatinio Tiekimo Kamera
RT308 UI-185042578 Suaugusiems Pacientams Skirta Deguonies Terapijos Sistema Su Šildoma MR290 Kamera Ir Oro Katalizatoriumi
RT219 UI-185042668 „Respironics“ Bi-Level / Cpap Kvėpavimo Kontūras, Šildomas Naudojant MR290 Kamerą Ir Ilgintuvą
RT319 UI-185043068 „Bi-Level“ / „Cpap“ Kontūras
RT202 UI-185043708 Suaugusiems Pacientams Skirtas Kvėpavimo Kontūras, Šildomas Su MR290 Automatinio Maitinimo Kamera
RT408 UI-185043752 Suaugusiems Pacientams Skirtas Šildomas Kvėpavimo Kontūras Su MR290, RT008 Ir RT022
RT380 UI-185046453 Suaugusiems Pacientams Skirti Ventiliatoriaus Kontūrai, Dvigubai Šildomi Naudojant „Evaqua“ Technologiją
RT385 UI-185046453 Suaugusiems Pacientams Skirti Ventiliatoriaus Kontūrai, Dvigubai Šildomi Naudojant „Evaqua“ Technologiją
RT301 UI-185047976 Peep-Ventil For 0–15 CmH2O, Trykkavlastningsventil For 20 CmH2O For Trykkovervåkning
RT481 UI-612117 Suaugusiems Pacientams Skirtas „Evaqua 2“ Dvejopai Šildomas Ventiliatoriaus Kontūras Ir „Optiflow+“ Nosies Kaniulė
RT302 UI-613493 Suaugusiesiems Skirtas Technologijos „Microcell“ Šildomas Įkvėpimo Kvėpavimo Kontūras Ir „Optiflow+“ Nosies Kaniulė
RT239 UI-615166 RT239 „Bi-Level“ Cpap Kontūras Su „Respironics“ Filtru, Suderinamu Su Iškvėpimo Anga (Fep)
850A61 UI-901218 „F&P 850 Airspiral™“ Suaugusiųjų Niv Ir Nhf Kontūrų Rinkinys

Single Use Breathing Circuit kits (Infant) 
RT125 UI-185042411 Vaikams Skirtas Ventiliacijos Kontūras (>4 L/Min), Šildomas Iš Vieno Šaltinio
RT225 UI-185042411 Vaikams Skirtas Ventiliacijos Kontūras (>4 L/Min), Šildomas Iš Vieno Šaltinio, Su MR290 Automatinio Tiekimo Kamera
RT226 UI-185042411 Vaikams Skirtas Ventiliacijos Kontūras (Nuo 0,3 Iki 4 L/Min), Šildomas Iš Vieno Šaltinio, Su MR290 Automatinio Tiekimo Kamera
RT127 UI-185042495 Kūdikiams Skirtas Ventiliatoriaus Kontūras SLE2000 Ir SLE2000 HFO Ventiliatoriams, Viengubai Šildomas
RT227 UI-185042495 Kūdikiams Skirtas Ventiliatoriaus Kontūras SLE2000 Ir SLE2000 HFO Ventiliatoriams Su MR290 Automatinio Tiekimo Kamera Viengubai Šildomas
RT228 UI-185042495 Kūdikiams Skirtas Ventiliatoriaus KontūrasSLE4000 Ir SLE5000 Ventiliatoriams Su MR290 Automatinio Tiekimo Kamera, Viengubai Šildomas
RT124 UI-185042557 Vaikams Skirtas Nuolatinio Srauto Kontūras (>4 L/Min), Šildomas Iš Vieno Šaltinio
RT224 UI-185042557 Vaikams Skirtas Nuolatinio Srauto Kontūras (>4 L/Min), Su Iš Vieno Šaltinio Šildoma MR290 Automatinio Tiekimo Kamera
RT329 UI-185043857 Vaikams Skirtas Nuolatinio Srauto Kontūras (0,3–10 L/Min) Su Iš Vieno Šaltinio Šildoma MR290 Automatinio Tiekimo Kamera Ir Slėgio Reguliavimo Vožtuvu
RT324 UI-185044189 Vaikams Skirtas Nuolatinio Srauto Kontūras (> 4 L/Min) Su Iš Vieno Šaltinio Šildoma MR290 Automatinio Tiekimo Kamera
RT330 UI-185046255 „Optiflow“ Vamzdelių Rinkinys
RT267 UI-185046346 Kūdikiams Skirtas Ventiliatoriaus Kontūras SLE2000 Ventiliatoriams, Dvejopai Šildomas Su MR290 Automatinio Tiekimo Kamera
RT268 UI-185046346 Kūdikiams Skirtas Ventiliatoriaus KontūrasSLE4000 Ir SLE5000 Ventiliatoriams, Dvejopai Šildomas Su MR290 Automatinio Tiekimo Kamera
RT265 UI-185046572 Vaikams Skirtas Ventiliatoriaus Kontūras (>4 L/Min) Su Dvigubai Šildoma MR290 Automatinio Tiekimo Kamera
RT266 UI-185046572 Vaikams Skirtas Ventiliatoriaus Kontūras (0,3–4 L/Min) Su Dvigubai Šildoma MR290 Automatinio Tiekimo Kamera
RT331 UI-612512 „Optiflow Junior“ Ventiliatoriaus Kontūro Rinkinys
RT269 UI-900162 Kūdikiams Skirtas Ventiliatoriaus Kontūras Sle6000 Ventiliatoriams, Dvejopai Šildomas Su MR290 Automatinio Tiekimo Kamera

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 Drėkinimo Kamera
MR210X UI-185041294 Drėkinimo Kamera
MR250 UI-185041294 Drėkinimo Kamera
MR250X UI-185041294 Drėkinimo Kamera
MR290V UI-185041297 Autonominio Maitinimo Drėkinimo Kamera Su Vožtuvu
MR290HFV UI-185041297 Autonominio Maitinimo Drėkinimo Kamera Su Vožtuvu
MR290VX UI-185041297 Autonominio Maitinimo Drėkinimo Kamera Su Vožtuvu
MR225 UI-185042011 Drėkinimo Kamera
MR225X UI-185042011 Drėkinimo Kamera

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 Temperatūros Zondo Naudojimo Instrukcijos
900MR861 UI-617135 Temperatūros Zondo Naudojimo Instrukcijos
900MR863 UI-617135 Temperatūros Zondo Naudojimo Instrukcijos
900MR868 UI-617135 Temperatūros Zondo Naudojimo Instrukcijos
900MR869 UI-617135 Temperatūros Zondo Naudojimo Instrukcijos
Chamber Accessories
 
900MR190 UI-185040371 Deflussore Per Connessione Ad Una Fonte D’Acqua
900MR191X UI-185042059 Prolunga Per Alimentazione Acqua MR290

Heater Wire Adaptors
 
900MR805 UI-185044979 Istruzioni Per L’Uso Del Cavo Per Riscaldamento Dei Circuiti
900MR806 UI-185044979 Istruzioni Per L’Uso Del Cavo Per Riscaldamento Dei Circuiti

Heaterbase
 
MR850AGU UI-185042322 Umidificatore Attivo MR850
MR850ALU UI-185042322 Umidificatore Attivo MR850
MR850AGC UI-185042322 Umidificatore Attivo MR850

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
 
RT100 UI-185041098 Circuito Doppio Riscaldato Per Ventilazione Per Adulti
RT102 UI-185041098 Linea Cpap Riscaldata Con Maschera Per Adulti
RT105 UI-185041388 Circuito Singolo Riscaldato Per Ventilazione Per Adulti
RT200 UI-185042007 Circuito Doppio Riscaldato Per Ventilazione Per Adulti Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290
RT201 UI-185042007 Linea Cpap Riscaldata Per Adulti Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290
RT203 UI-185042007 Linea Per Ossigenoterapia Riscaldata Per Adulti Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290
RT204 UI-185042007 Circuito Doppio Riscaldato Per Ventilazione Per Adulti Con Linea Della Pressione E Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290
RT205 UI-185042008 Circuito Singolo Riscaldato Per Ventilazione Per Adulti Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290
RT206 UI-185042008 Circuito Singolo Riscaldato Per Ventilazione Per Adulti Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290
RT212 UI-185042008 Circuito Singolo Riscaldato Per Ventilazione Per Adulti Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290
RT308 UI-185042578 Circuito Per Ossigenoterapia Riscaldata Per Adulti Con Camera Di Umidificazione MR290 E Sistema Venturi
RT319 UI-185043068 Circuito Bi-Level/Cpap
RT241 UI-185043333 Sistema Di Umidificazione 880 Kit Circuito Riscaldato E Camera Di Umidificazione RT241
RT202 UI-185043708 Circuito Adulti Riscaldato A Tratto Singolo Con Camera A Riempimento Automatico MR290
RT408 UI-185043752 Circuito Riscaldato Per Ossigenoterapia Per Adulti Con MR290, RT008 E RT022
RT380 UI-185046453 Circuito Doppio Riscaldato Per Ventilazione Per Adulti Con Tecnologia Evaqua
RT385 UI-185046453 Circuito Doppio Riscaldato Per Ventilazione Per Adulti Con Tecnologia Evaqua
RT301 UI-185047976 Valvola Di Sicurezza Per Le Sovrapressioni Da 20 CmH2O, Valvola Peep Regolabile Da 0 A 15 CmH2O
RT481 UI-612117 Circuito Doppio Riscaldato Per Ventilazione Per Adulti Evaqua 2 E Cannula Nasale Optiflow+
RT302 UI-613493 Circuito Respiratorio A Tratto Singolo Riscaldato Per Adulti Con Tecnologia Microcell E Cannula Nasale Optiflow+
RT239 UI-615166 Circuito Bi-Level/Cpap RT239 Con Fep Respironics
RT232 UI-900165  
RT332 UI-900532 Circuito Respiratorio A Tratto Singolo Riscaldato Per Adulti Con Tecnologia Microcell E Cannula Nasale Optiflow+
850A61 UI-901218 Kit Circuito Niv E Nhf Per Adulti F&P 850 Airspiral™

Single Use Breathing Circuit kits (Infant) 
 
RT125 UI-185042411 Circuito Per Ventilazione Neonatale (>4 L/Min) Singolo Riscaldato
RT225 UI-185042411 Circuito Per Ventilazione Neonatale (>4 L/Min) Singolo Riscaldato Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290
RT226 UI-185042411 Circuito Per Ventilazione Neonatale (Da 0,3 A 4 L/Min) Singolo Riscaldato Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290
RT127 UI-185042495 Circuito Singolo Riscaldato Neonatale Per Ventilatori SLE2000 E SLE2000 HFO
RT227 UI-185042495 Circuito Singolo Riscaldato Neonatale Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290 Per Ventilatori SLE2000 E SLE2000 HFO
RT228 UI-185042495 Circuito Singolo Riscaldato Neonatale Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290 Per VentilatoriSLE4000 E SLE5000
RT124 UI-185042557 Circuito Neonatale A Flusso Continuo (>4 L/Min) Singolo Riscaldato
RT224 UI-185042557 Circuito Neonatale A Flusso Continuo (>4 L/Min) Singolo Riscaldato Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290
RT329 UI-185043857 Circuito Neonatale Riscaldato Monotubo A Flusso Continuo (Da 0,3 A 10 L/Min) Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290 E Valvola Di Sfogo
RT324 UI-185044189 Circuito Neonatale A Flusso Continuo Continuo (>4 L/Min) Singolo Riscaldato Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290
RT330 UI-185046255 Kit Tubi Optiflow
RT267 UI-185046346 Circuito Doppio Riscaldato Neonatale Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290 Per Ventilatori SLE2000
RT268 UI-185046346 Circuito Doppio Riscaldato Neonatale Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290 Per VentilatoriSLE4000 E SLE5000
RT265 UI-185046572 Circuito Doppio Riscaldato Neonatale (>4 L/Min) Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290
RT266 UI-185046572 Circuito Doppio Riscaldato Neonatale (Da 0,3 A 4 L/Min) Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290
RT331 UI-612512 Kit Per Circuito Di Ventilazione Optiflow Junior
RT269 UI-900162 Circuito Doppio Riscaldato Neonatale Con Camera Di Umidificazione A Riempimento Automatico MR290 Per Ventilatori Sle6000

Single Use Humidification Chambers ]
 
MR210 UI-185041294 Camera Di Umidificazione
MR210X UI-185041294 Camera Di Umidificazione
MR250 UI-185041294 Camera Di Umidificazione
MR250X UI-185041294 Camera Di Umidificazione
MR290V UI-185041297 Camera Di Umidificazione Ad Autoriempimento Con Deflussore Ventilato
MR290HFV UI-185041297 Camera Di Umidificazione Ad Autoriempimento Con Deflussore Ventilato
MR290VX UI-185041297 Camera Di Umidificazione Ad Autoriempimento Con Deflussore Ventilato
MR225 UI-185042011 Camera Di Umidificazione
MR225X UI-185042011 Camera Di Umidificazione

Temperature/Flow Probes
 
900MR860 UI-617135 Sonda Della Temperatura Istruzioni Per L’Uso
900MR861 UI-617135 Sonda Della Temperatura Istruzioni Per L’Uso
900MR863 UI-617135 Sonda Della Temperatura Istruzioni Per L’Uso
900MR868 UI-617135 Sonda Della Temperatura Istruzioni Per L’Uso
900MR869 UI-617135 Sonda Della Temperatura Istruzioni Per L’Uso
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 給水チューブ
900MR191X UI-185042059 MR290 給水チューブ延長ライン

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 ヒーターワイヤアダプター使用説明書
900MR806 UI-185044979 ヒーターワイヤアダプター使用説明書

Heaterbase
MR850GJU UI-185042327 MR850 加温加湿器

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 成人用 Rt 回路 デュアル熱線
RT102 UI-185041098 成人用 Rt 回路 シングル熱線(マスク Cpap用)
RT105 UI-185041388 成人用 Rt 回路シングル熱線
RT200 UI-185042007 MR290 自動給水チャンバーと併用する成人用人工 呼吸器加湿デュアル回路
RT201 UI-185042007 MR290 自動給水チャンバーと併用する成人用cpap 加湿ライン
RT203 UI-185042007 MR290 自動給水チャンバーと併用する成人用酸素 療法加湿ライン
RT204 UI-185042007 MR290 自動給水チャンバーおよび圧力ラインと併用 する成人用人工呼吸器加湿デュアル回路
RT205 UI-185042008 成人用 Rt 回路シングル熱線 加湿チャンバー入 (MR290)
RT206 UI-185042008 成人用 Rt 回路シングル熱線 加湿チャンバー入 (MR290)
RT212 UI-185042008 成人用 Rt 回路シングル熱線 加湿チャンバー入 (MR290)
RT219 UI-185042668 MR290チャンバーおよび延長部を使って加熱された Respironics Bi-Level/Cpap回路リム
RT308 UI-185042578 成人用rt回路(熱線入) 加湿チャンバー入(エアエントレー ナー付)
RT319 UI-185043068 Bi-Level /Cpap回路
RT241 UI-185043333 880加湿システム 加温デリバリー用チューブ・チャンバーキットrt241
RT202 UI-185043708 MR290 自動給水チャンバーと併用する成人用熱線入り吸 気回路
RT408 UI-185043752 成人用 Rt 回路(熱線入)加湿チャンバー入 り(エアーエントレーナー、フレックスチューブ付)
RT380 UI-185046453 エヴァクアテクノロジーを用いた成人用人工呼吸器加湿デ ュアル回路
RT385 UI-185046453 エヴァクアテクノロジーを用いた成人用人工呼吸器加湿デ ュアル回路
RT481 UI-612117 成人用rt回路evaqua 2(エヴァクア 2)デュアル熱線 加湿チャンバー入(Optiflow+ 鼻カニューレ付き)
RT302 UI-613493 成人用 Rt 熱線入回路(Microcell・吸気用)加湿チャンバー入 (Optiflow+鼻カニューレ付き)
RT239 UI-615166 RT239 Bi-Level /Cpap圧回路、Respironics Fep付き
RT232 UI-900165  
RT332 UI-900532 成人用 Rt 熱線入回路(Microcell・吸気用)加湿チャンバー入 (Optiflow+鼻カニューレ付き)
850A61 UI-901218 F&P 850 Airspiral™ 成人向け Niv および Nhf 用呼吸回 路キット

Single Use Breathing Circuit kits (Infant) 
RT125 UI-185042411 小児用 Rt 回路 シングル熱線( >4 L/Min)
RT225 UI-185042411 小児用 Rt 回路 シングル熱線 加湿チャン バー入(>4 L/Min)
RT226 UI-185042411 小児用 Rt 回路シングル熱線 加湿チャンバー入(0.3~4 L/Min)
RT127 UI-185042495 小児用 Rt 回路シングル熱線(SLE2000 用)
RT227 UI-185042495 小児用 Rt 回路シングル熱線 加湿チャンバー入(SLE2000 用)
RT228 UI-185042495 小児用 Rt 回路シングル熱線 加湿チャンバー入(SLE5000 用)
RT124 UI-185042557 小児用rt回路( >4 L/Min)シングル熱線 (定常流量)
RT224 UI-185042557 小児用rt回路( >4 L/Min)シングル熱線 加湿チャンバー入(定常流量)
RT329 UI-185043857 MR290 自動給水チャンバーおよび圧リリーフバルブと併用する乳幼児用持続フロー単一熱線式回路 (0.3~10 L/分)
RT324 UI-185044189 小児用 Rt 回路(>4 L/Min)シングル熱線 加湿チャンバー入(呼気延長 チューブ付)
RT330 UI-185046255 Optiflow Junior(オプティフロー ジュニア)専用rt回路
RT267 UI-185046346 MR290 自動給水チャンバーと併用する乳幼児用 人工呼吸器加湿デュアル回路(SLE2000 人工呼吸 器用)
RT268 UI-185046346 MR290 自動給水チャンバーと併用する乳幼児用 人工呼吸器加湿デュアル回路(Sle4000 および SLE5000 人工呼吸器用)
RT265 UI-185046572 小児用 Rt 回路 Evaqua 2(エヴァクア 2)デュアル熱 線加湿チャンバー入(バイアスフロー用)>4 L/Min
RT266 UI-185046572 小児用 Rt 回路 Evaqua 2(エヴァクア 2)デュアル熱 線加湿チャンバー入(低流量用)0.3~4 L/Min
RT331 UI-612512 Optiflow Junior 人工呼吸器回路キット
RT269 UI-900162 MR290 自動給水チャンバーと併用する乳幼児用人 工呼吸器加湿デュアル回路(Sle6000用)

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 加湿チャンバー
MR210X UI-185041294 加湿チャンバー
MR250 UI-185041294 加湿チャンバー
MR250X UI-185041294 加湿チャンバー
MR290V UI-185041297 通気式自動給水加湿チャンバー
MR290HFV UI-185041297 通気式自動給水加湿チャンバー
MR290VX UI-185041297 通気式自動給水加湿チャンバー
MR225 UI-185042011 加湿チャンバー
MR225X UI-185042011 加湿チャンバー

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 温度プローブ取扱説明書/添付文書
900MR861 UI-617135 温度プローブ取扱説明書/添付文書
900MR863 UI-617135 温度プローブ取扱説明書/添付文書
900MR868 UI-617135 温度プローブ取扱説明書/添付文書
900MR869 UI-617135 温度プローブ取扱説明書/添付文書
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Pribor Za Dovod Vode
900MR191X UI-185042059 Produžetak Za Napajanje Vodom MR290

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Korisničke Upute Za Adapter Žice Grijača
900MR806 UI-185044979 Korisničke Upute Za Adapter Žice Grijača

Heaterbase
MR850AEU UI-608613 Respiratorni Ovlaživač MR850
MR850ARU UI-608613 Respiratorni Ovlaživač MR850

Single Use Breathing Circuit kits (Adult) ]
RT100 UI-185041098 Sklop Ventilatora S Dvostrukim Grijanjem Za Odrasle
RT102 UI-185041098 Maska S Grijanim Cpap Vodom Za Odrasle
RT105 UI-185041388 Sklop Ventilatora S Jednim Grijanjem Za Odrasle
RT200 UI-185042007 Sklop Ventilatora S Dvostrukim Grijanjem Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT201 UI-185042007 Grijani Cpap Vod Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT203 UI-185042007 Grijani Vod Za Terapiju Kisikom Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT204 UI-185042007 Sklop Ventilatora S Dvostrukim Grijanjem I Tlačnim Vodom Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT205 UI-185042008 Sklop Ventilatora S Jednostrukim Grijanjem Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT206 UI-185042008 Sklop Ventilatora S Jednostrukim Grijanjem Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT212 UI-185042008 Sklop Ventilatora S Jednostrukim Grijanjem Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT308 UI-185042578 Grijani Vod Za Terapiju Kisikom Za Odrasle S Komorom MR290 I Uređajem Za Uvođenje Zraka
RT219 UI-185042668 Ogranak Za Bifazni/Cpap Sustav Respironics Grijan Komorom MR290 I Produžetak
RT319 UI-185043068 Bifazni / Cpap Sustav
RT202 UI-185043708 Grijani Sustav Za Disanje Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT408 UI-185043752 Grijani Sklop Za Terapiju Kisikom Za Odrasle S MR290, RT008 I RT022
RT380 UI-185046453 Sklop Ventilatora S Dvostrukim Grijanjem Za Odrasle S Tehnologijom Evaqua
RT385 UI-185046453 Sklop Ventilatora S Dvostrukim Grijanjem Za Odrasle S Tehnologijom Evaqua
RT301 UI-185047976 Nadzor Tlaka Za Peep Ventil Od 0 – 15 CmH2O, Ventil Za Ograničenje Tlaka Od 20 CmH2O
RT481 UI-612117 Sklop Cijevi Za Ventilator S Dvostrukim Grijanjem Za Odrasle Evaqua 2 I Nazalna Kanila Optiflow+
RT302 UI-613493 Grijani Sklop Za Disanje Za Odrasle S Tehnologijom Microcell I Nazalnom Kanilom Optiflow+
RT239 UI-615166 RT239 Bifazni / Cpap Sustav S Priključkom Za Izdah Kompatibilnim S Filtrom (Fep) Tvrtke Respironics
850A61 UI-901218 Komplet Sklopa Niv I Nhf F&P 850 Airspiral™ Za Odrasle

Single Use Breathing Circuit kits (Infant) 
RT125 UI-185042411 Sklop Ventilatora Za Novorođenčad (>4 L/Min) S Jednim Grijanjem
RT225 UI-185042411 Sklop Ventilatora Za Novorođenčad (>4 L/Min) S Jednim Grijanjem S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT226 UI-185042411 Sklop Ventilatora Za Novorođenčad (0,3 Do 4 L/Min) S Jednim Grijanjem S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT127 UI-185042495 Sklop Ventilatora S Jednim Grijanjem Za Novorođenčad Za Ventilatore SLE2000 I SLE2000 HFO
RT227 UI-185042495 Sklop Ventilatora S Jednim Grijanjem Za Novorođenčad S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290 Za Ventilatore SLE2000 I SLE2000 HFO
RT228 UI-185042495 Sklop Ventilatora S Jednim Grijanjem Za Novorođenčad S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290 Za VentilatoreSLE4000 I SLE5000
RT124 UI-185042557 Sklop Za Neprestani Protok Za Novorođenčad (>4 L/Min) S Jednim Grijanjem
RT224 UI-185042557 Sklop Za Neprestani Protok Za Novorođenčad (>4 L/Min) S Jednim Grijanjem I Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT329 UI-185043857 Sklop Za Neprestani Protok Za Novorođenčad (0,3 Do 10 L/Min) S Jednim Grijanjem, Komorom Za Automatsko Napajanje MR290 I Ventilom Za Ograničenje Tlaka
RT324 UI-185044189 Sklop Za Neprestani Protok Za Novorođenčad (>4 L/Min) S Jednim Grijanjem I Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT330 UI-185046255 Komplet Cijevi Optiflow
RT267 UI-185046346 Sustav Cijevi Za Ventilator S Dvostrukim Grijanjem Za Novorođenčad S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290 Za Ventilatore SLE2000
RT268 UI-185046346 Sustav Cijevi Za Ventilator Za Novorođenčad S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290 Za VentilatoreSLE4000 I SLE5000
RT265 UI-185046572 Sustav Cijevi Za Ventilator (>4 L/Min) S Dvostrukim Grijanjem Za Novorođenčad S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT266 UI-185046572 Sustav Cijevi Za Ventilator (0,3 Do 4 L/Min) S Dvostrukim Grijanjem Za Novorođenčad S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT331 UI-612512 Komplet Sklopa Ventilatora Optiflow Junior
RT269 UI-900162 Sustav Cijevi Za Ventilator S Dvostrukim Grijanjem Za Novorođenčad S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290 Za Sle6000

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 Komora Za Ovlaživanje
MR210X UI-185041294 Komora Za Ovlaživanje
MR250 UI-185041294 Komora Za Ovlaživanje
MR250X UI-185041294 Komora Za Ovlaživanje
MR290V UI-185041297 Komora Za Ovlaživanje S Ventilacijom I Automatskim Napajanjem
MR290HFV UI-185041297 Komora Za Ovlaživanje S Ventilacijom I Automatskim Napajanjem
MR290VX UI-185041297 Komora Za Ovlaživanje S Ventilacijom I Automatskim Napajanjem
MR225 UI-185042011 Komora Za Ovlaživanje
MR225X UI-185042011 Komora Za Ovlaživanje

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 Korisničke Upute Za Temperaturnu Sondu
900MR861 UI-617135 Korisničke Upute Za Temperaturnu Sondu
900MR863 UI-617135 Korisničke Upute Za Temperaturnu Sondu
900MR868 UI-617135 Korisničke Upute Za Temperaturnu Sondu
900MR869 UI-617135 Korisničke Upute Za Temperaturnu Sondu
Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT269 UI-900162 MR290 מנשם לתינוקות מחומם עם צנרת כפולה עם מיכל Sle6000 אוטומטי עבור
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Vízadagoló Készlet
900MR191X UI-185042059 MR290 Vízadagoló Kiegészítő

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Fűtőszáladapter Használati Útmutatója
900MR806 UI-185044979 Fűtőszáladapter Használati Útmutatója

Heaterbase
MR850ARU UI-185043699 MR850 Lélegeztetőpárásító Készülék

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 Felnőtt Lélegeztetőkör Kettős Fűtéssel
RT102 UI-185041098 Felnőtt Cpap Maszk Fűtött Csővel
RT105 UI-185041388 Egyszeres Fűtésű Felnőtt Lélegeztetőkör
RT200 UI-185042007 Felnőtt Lélegeztetőkör Kettős Fűtéssel És MR290 Automata Adagolókamrával
RT201 UI-185042007 Felnőtt Cpap-Lélegeztető Cső Kettős Fűtéssel És MR290 Automata Adagolókamrával
RT203 UI-185042007 Felnőtt Oxigénterápiás Lélegeztető Cső Kettős Fűtéssel És MR290 Automata Adagolókamrával
RT204 UI-185042007 Felnőtt Lélegeztetőkör Kettős Fűtéssel,Nyomásvezetékkel És MR290 Automata Adagolókamrával
RT205 UI-185042008 Felnőtt Lélegeztetőkör Egyszeres Fűtéssel, MR290 Automatikus Adagolású Tartállyal
RT206 UI-185042008 Felnőtt Lélegeztetőkör Egyszeres Fűtéssel, MR290 Automatikus Adagolású Tartállyal
RT212 UI-185042008 Felnőtt Lélegeztetőkör Egyszeres Fűtéssel, MR290 Automatikus Adagolású Tartállyal
RT308 UI-185042578 Felnőtt Oxigénterápiás Lélegeztetőcső Kettős Fűtéssel És MR290 Automata Adagolókamrával
RT219 UI-185042668 Fűtött Respironics Kétszintű/Cpap Légzőkörág MR290-Es Tartállyal És Hosszabbítóval
RT319 UI-185043068 Kétszintű/Cpap Légzőkör
RT202 UI-185043708 MR290-Es Automata Adagolású Tartállyal Fűtött Belégzési Kör Felnőtteknek
RT408 UI-185043752 Fűtött Felnőtt Oxigénterápiás Lélegeztetőkör MR290-Nel, RT008-Cal És RT022-Vel
RT380 UI-185046453 Felnőtt Lélegeztetőkör Kettős Fűtéssel És Evaqua Technológiával
RT385 UI-185046453 Felnőtt Lélegeztetőkör Kettős Fűtéssel És Evaqua Technológiával
RT301 UI-185047976 0–15 H₂Ocm-Es Peep Szelep, 20 H₂Ocm-Es Nyomáscsökkentő Szelep, Nyomásmonitorozás
RT481 UI-612117 Felnőtt Evaqua 2 Dupla Fűtött Ventilátor És Optiflow+ Orrkanül
RT302 UI-613493 Microcell Technology Fűtött Légzőkör Felnőtteknek És Optiflow+ Orrkanül
RT239 UI-615166 RT239 Bi-Level/Cpap Légzőkör Respironics Fep-Pel
RT232 UI-900165 Microcell Technology Fűtött Légzőkör Felnőtteknek És Optiflow
RT332 UI-900532 Microcell Technology Fűtött Légzőkör Felnőtteknek És Optiflow+ Orrkanül
850A61 UI-901218 F&P 850 Airspiral™ Felnőtt Niv És Nhf Légzőkörkészlet

Single Use Breathing Circuit kits (Infant) 
RT125 UI-185042411 Csecsemő Lélegeztetőkör (>4 L/Perc) Egyszeres Fűtéssel
RT225 UI-185042411 Csecsemő Lélegeztetőkör (>4 L/Perc) Egyszeres Fűtéssel És MR290 Automata Adagolókamrával
RT226 UI-185042411 Csecsemő Lélegeztetőkör (0,3–4 L/Perc) Egyszeres Fűtéssel És MR290 Automata Adagolókamrával
RT127 UI-185042495 Csecsemő Lélegeztetőkör Egyszeres Fűtéssel SLE2000 És SLE2000 HFO Lélegeztetőgépekhez
RT227 UI-185042495 Csecsemő Lélegeztetőkör Egyszeres Fűtéssel És MR290 Automata Adagolótartállyal SLE2000 És SLE2000 HFO Lélegeztetőgépekhez
RT228 UI-185042495 Csecsemő Lélegeztetőkör Egyszeres Fűtéssel És MR290 Automata AdagolótartállyalSLE4000 És SLE5000 Lélegeztetőgépekhez
RT124 UI-185042557 Csecsemő Folyamatos Áramlási Kör (>4 L/Perc) Egyszeres Fűtéssel
RT224 UI-185042557 Csecsemő Folyamatos Áramlási Kör (>4 L/Perc) Egyszeres Fűtéssel, MR290 Automata Adagolótartállyal
RT329 UI-185043857 Csecsemő Folyamatos Áramlási Kör (0,3–10 L/Perc) Egyszeres Fűtéssel, MR290 Automata Adagolótartállyal És Nyomáscsökkentő Szeleppel
RT324 UI-185044189 Csecsemő Folyamatos Áramlási Kör (>4 L/Perc) Egyszeres Fűtéssel, MR290 Automata Adagolótartállyal
RT330 UI-185046255 Optiflow Légzőkörkészlet
RT267 UI-185046346 Csecsemő Lélegeztetőkör Kettős Fűtéssel És MR290 Automata Adagolókamrával SLE2000 Lélegeztetőgépekhez
RT268 UI-185046346 Csecsemő Lélegeztetőkör Kettős Fűtéssel És MR290 Automata AdagolókamrávalSLE4000 És SLE5000 Lélegeztetőgépekhez
RT265 UI-185046572 Csecsemő Lélegeztetőkör (>4 L/Perc) Kettős Fűtéssel És MR290 Automata Adagolókamrával
RT266 UI-185046572 Csecsemő Lélegeztetőkör (0,3–4 L/Perc) Kettős Fűtéssel És MR290 Automata Adagolókamrával
RT331 UI-612512 Optiflow Junior Lélegeztetőkör-Készlet
RT269 UI-900162 Csecsemő Lélegeztetőkör Kettős Fűtéssel És MR290 Automata Adagolókamrával Sle6000 Lélegeztetőgépekhez

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 Párásító Kamra
MR210X UI-185041294 Párásító Kamra
MR250 UI-185041294 Párásító Kamra
MR250X UI-185041294 Párásító Kamra
MR290V UI-185041297 Szellőztetett Automatikus Párásító Kamra
MR290HFV UI-185041297 Szellőztetett Automatikus Párásító Kamra
MR290VX UI-185041297 Szellőztetett Automatikus Párásító Kamra
MR225 UI-185042011 Párásító Kamra
MR225X UI-185042011 Párásító Kamra

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 Hőmérő Szonda – Használati Útmutató
900MR861 UI-617135 Hőmérő Szonda – Használati Útmutató
900MR863 UI-617135 Hőmérő Szonda – Használati Útmutató
900MR868 UI-617135 Hőmérő Szonda – Használati Útmutató
900MR869 UI-617135 Hőmérő Szonda – Használati Útmutató
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Set Pasokan Air
900MR191X UI-185042059 Ekstensi Pasokan Air MR290

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Petunjuk Penggunaan Adaptor Heater Wire
900MR806 UI-185044979 Petunjuk Penggunaan Adaptor Heater Wire

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 Sirkuit Ventilator Dewasa Berpenghangat Ganda
RT102 UI-185041098 Saluran Cpap Masker Dewasa Berpenghangat
RT105 UI-185041388 Sirkuit Ventilator Dewasa Berpenghangat Tunggal
RT200 UI-185042007 Sirkuit Ventilator Dewasa Berpenghangat Ganda Dengan Wadah Autofeed MR290
RT201 UI-185042007 Saluran Cpap Dewasa Berpenghangat Dengan Wadah Autofeed MR290
RT203 UI-185042007 Saluran Terapi Oksigen Dewasa Berpenghangat Dengan Wadah Autofeed MR290
RT204 UI-185042007 Sirkuit Ventilator Dewasa Berpenghangat Ganda Dengan Saluran Bertekanan Dengan Wadah Autofeed MR290
RT205 UI-185042008 Sirkuit Ventilator Dewasa Berpemanas Tunggal Dengan Wadah Air Auto Feed MR290
RT206 UI-185042008 Sirkuit Ventilator Dewasa Berpemanas Tunggal Dengan Wadah Air Auto Feed MR290
RT212 UI-185042008 Sirkuit Ventilator Dewasa Berpemanas Tunggal Dengan Wadah Air Auto Feed MR290
RT308 UI-185042578 Saluran Terapi Oksigen Dewasa Yang Dihangatkan Dengan Wadah Air MR290 Dan Entrainer Udara
RT319 UI-185043068 Sirkuit Bi-Level/Cpap
RT202 UI-185043708 Sirkuit Inspirasi Dewasa Berpemanas Dengan Wadah Umpan Otomatis MR290
RT408 UI-185043752 Sirkuit Terapi Oksigen Dewasa Berpemanas Dengan MR290, RT008, Dan RT022
RT380 UI-185046453 Sirkuit Ventilator Dewasa Berpenghangat Ganda Dengan Teknologi Evaqua
RT385 UI-185046453 Sirkuit Ventilator Dewasa Berpenghangat Ganda Dengan Teknologi Evaqua
RT301 UI-185047976 Katup Peep 0-15CmH2O, Katup Pelepas Tekanan 20CmH2O, Pemantauan Tekanan
RT481 UI-612117 Sirkuit Ventilator Dewasa Berpenghangat Ganda Evaqua 2 Dan Kanula Nasal Optiflow+
RT302 UI-613493 Sirkuit Pernapasan Dewasa Inspirasi Yang Dipanaskan Dengan Teknologi Microcell Dan Kanula Nasal Optiflow+
RT239 UI-615166 RT239 Bi-Level/Sirkuit Cpap Dengan Respironics Fep
RT232 UI-900165  
RT332 UI-900532 Sirkuit Pernapasan Dewasa Inspirasi Yang Dipanaskan Dengan Teknologi Microcell Dan Kanula Nasal Optiflow+

Single Use Breathing Circuit kits (Infant)
RT125 UI-185042411 Sirkuit Ventilator Balita (>4 L/Mnt) Berpemanas Tunggal
RT225 UI-185042411 Sirkuit Ventilator Balita (>4 L/Mnt) Berpemanas Tunggal Dengan Wadah Air Autofeed MR290
RT226 UI-185042411 Sirkuit Ventilator Balita (0,3 Hingga 4 L/Mnt) Berpemanas Tunggal Dengan Wadah Air Autofeed MR290
RT127 UI-185042495 Sirkuit Ventilator Balita Berpemanas Tunggal Untuk Ventilator SLE2000 & SLE2000 HFO
RT227 UI-185042495 Sirkuit Ventilator Balita Berpemanas Tunggal Dengan Wadah Air Autofeed MR290 Untuk Ventilator SLE2000 & SLE2000 HFO
RT228 UI-185042495 Sirkuit Ventilator Balita Berpemanas Tunggal Dengan Wadah Air Autofeed MR290 Untuk VentilatorSLE4000 & SLE5000
RT124 UI-185042557 Sirkuit Aliran Berkelanjutan Bayi (>4 L/Mnt) Berpemanas Tunggal
RT224 UI-185042557 Sirkuit Aliran Berkelanjutan Bayi (>4 L/Mnt) Berpemanas Tunggal Dengan Wadah Air Autofeed MR290
RT329 UI-185043857 Sirkuit Aliran Berkelanjutan Bayi (0,3 Hingga 10 L/Mnt) Berpemanas Tunggal Dengan Wadah Autofeed MR290 Dan Katup Pelepas Tekanan
RT324 UI-185044189 Sirkuit Aliran Berkelanjutan Bayi (>4 L/Mnt) Berpemanas Tunggal Dengan Wadah Air Autofeed MR290
RT330 UI-185046255 Kit Selang Optiflow
RT267 UI-185046346 Sirkuit Ventilator Balita Berpenghangat Ganda Dengan Wadah Autofeed MR290 Untuk Ventilator SLE2000
RT268 UI-185046346 Sirkuit Ventilator Balita Berpenghangat Ganda Dengan Wadah Autofeed MR290 Untuk VentilatorSLE4000 & SLE5000
RT265 UI-185046572 Sirkuit Ventilator Balita (>4 L/Mnt) Berpemanas Ganda Dengan Wadah Autofeed MR290
RT266 UI-185046572 Sirkuit Ventilator Balita (0,3 Hingga 4 L/Mnt) Berpemanas Ganda Dengan Wadah Autofeed MR290
RT331 UI-612512 Kit Sirkuit Ventilator Optiflow Junior
RT269 UI-900162 Sirkuit Ventilator Balita Berpenghangat Ganda Dengan Wadah Autofeed MR290 Untuk Sle6000

Single Use Humidification Chambers
MR290V UI-185041297 Wadah Autofeed Humidifikasi Berventilasi
MR290HFV UI-185041297 Wadah Autofeed Humidifikasi Berventilasi
MR290VX UI-185041297 Wadah Autofeed Humidifikasi Berventilasi
MR225 UI-185042011 Wadah Humidifikasi
MR225X UI-185042011 Wadah Humidifikasi

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 Petunjuk Pengguna Probe Suhu
900MR861 UI-617135 Petunjuk Pengguna Probe Suhu
900MR863 UI-617135 Petunjuk Pengguna Probe Suhu
900MR868 UI-617135 Petunjuk Pengguna Probe Suhu
900MR869 UI-617135 Petunjuk Pengguna Probe Suhu
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Pribor Za Dovod Vode
900MR191X UI-185042059 Produžetak Za Napajanje Vodom MR290

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Korisničke Upute Za Adapter Žice Grijača
900MR806 UI-185044979 Korisničke Upute Za Adapter Žice Grijača

Heaterbase
MR850AEU UI-608613 Respiratorni Ovlaživač MR850
MR850ARU UI-608613 Respiratorni Ovlaživač MR850

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 Sklop Ventilatora S Dvostrukim Grijanjem Za Odrasle
RT102 UI-185041098 Maska S Grijanim Cpap Vodom Za Odrasle
RT105 UI-185041388 Sklop Ventilatora S Jednim Grijanjem Za Odrasle
RT200 UI-185042007 Sklop Ventilatora S Dvostrukim Grijanjem Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT201 UI-185042007 Grijani Cpap Vod Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT203 UI-185042007 Grijani Vod Za Terapiju Kisikom Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT204 UI-185042007 Sklop Ventilatora S Dvostrukim Grijanjem I Tlačnim Vodom Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT205 UI-185042008 Sklop Ventilatora S Jednostrukim Grijanjem Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT206 UI-185042008 Sklop Ventilatora S Jednostrukim Grijanjem Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT212 UI-185042008 Sklop Ventilatora S Jednostrukim Grijanjem Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT308 UI-185042578 Grijani Vod Za Terapiju Kisikom Za Odrasle S Komorom MR290 I Uređajem Za Uvođenje Zraka
RT219 UI-185042668 Ogranak Za Bifazni/Cpap Sustav Respironics Grijan Komorom MR290 I Produžetak
RT319 UI-185043068 Bifazni / Cpap Sustav
RT202 UI-185043708 Grijani Sustav Za Disanje Za Odrasle S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT408 UI-185043752 Grijani Sklop Za Terapiju Kisikom Za Odrasle S MR290, RT008 I RT022
RT380 UI-185046453 Sklop Ventilatora S Dvostrukim Grijanjem Za Odrasle S Tehnologijom Evaqua
RT385 UI-185046453 Sklop Ventilatora S Dvostrukim Grijanjem Za Odrasle S Tehnologijom Evaqua
RT301 UI-185047976 Nadzor Tlaka Za Peep Ventil Od 0 – 15 CmH2O, Ventil Za Ograničenje Tlaka Od 20 CmH2O
RT481 UI-612117 Sklop Cijevi Za Ventilator S Dvostrukim Grijanjem Za Odrasle Evaqua 2 I Nazalna Kanila Optiflow+
RT302 UI-613493 Grijani Sklop Za Disanje Za Odrasle S Tehnologijom Microcell I Nazalnom Kanilom Optiflow+
RT239 UI-615166 RT239 Bifazni / Cpap Sustav S Priključkom Za Izdah Kompatibilnim S Filtrom (Fep) Tvrtke Respironics
850A61 UI-901218 Komplet Sklopa Niv I Nhf F&P 850 Airspiral™ Za Odrasle

Single Use Breathing Circuit kits (Infant) 
RT125 UI-185042411 Sklop Ventilatora Za Novorođenčad (>4 L/Min) S Jednim Grijanjem
RT225 UI-185042411 Sklop Ventilatora Za Novorođenčad (>4 L/Min) S Jednim Grijanjem S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT226 UI-185042411 Sklop Ventilatora Za Novorođenčad (0,3 Do 4 L/Min) S Jednim Grijanjem S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT127 UI-185042495 Sklop Ventilatora S Jednim Grijanjem Za Novorođenčad Za Ventilatore SLE2000 I SLE2000 HFO
RT227 UI-185042495 Sklop Ventilatora S Jednim Grijanjem Za Novorođenčad S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290 Za Ventilatore SLE2000 I SLE2000 HFO
RT228 UI-185042495 Sklop Ventilatora S Jednim Grijanjem Za Novorođenčad S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290 Za VentilatoreSLE4000 I SLE5000
RT124 UI-185042557 Sklop Za Neprestani Protok Za Novorođenčad (>4 L/Min) S Jednim Grijanjem
RT224 UI-185042557 Sklop Za Neprestani Protok Za Novorođenčad (>4 L/Min) S Jednim Grijanjem I Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT329 UI-185043857 Sklop Za Neprestani Protok Za Novorođenčad (0,3 Do 10 L/Min) S Jednim Grijanjem, Komorom Za Automatsko Napajanje MR290 I Ventilom Za Ograničenje Tlaka
RT324 UI-185044189 Sklop Za Neprestani Protok Za Novorođenčad (>4 L/Min) S Jednim Grijanjem I Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT330 UI-185046255 Komplet Cijevi Optiflow
RT267 UI-185046346 Sustav Cijevi Za Ventilator S Dvostrukim Grijanjem Za Novorođenčad S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290 Za Ventilatore SLE2000
RT268 UI-185046346 Sustav Cijevi Za Ventilator Za Novorođenčad S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290 Za VentilatoreSLE4000 I SLE5000
RT265 UI-185046572 Sustav Cijevi Za Ventilator (>4 L/Min) S Dvostrukim Grijanjem Za Novorođenčad S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT266 UI-185046572 Sustav Cijevi Za Ventilator (0,3 Do 4 L/Min) S Dvostrukim Grijanjem Za Novorođenčad S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290
RT331 UI-612512 Komplet Sklopa Ventilatora Optiflow Junior
RT269 UI-900162 Sustav Cijevi Za Ventilator S Dvostrukim Grijanjem Za Novorođenčad S Komorom Za Automatsko Napajanje MR290 Za Sle6000

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 Komora Za Ovlaživanje
MR210X UI-185041294 Komora Za Ovlaživanje
MR250 UI-185041294 Komora Za Ovlaživanje
MR250X UI-185041294 Komora Za Ovlaživanje
MR290V UI-185041297 Komora Za Ovlaživanje S Ventilacijom I Automatskim Napajanjem
MR290HFV UI-185041297 Komora Za Ovlaživanje S Ventilacijom I Automatskim Napajanjem
MR290VX UI-185041297 Komora Za Ovlaživanje S Ventilacijom I Automatskim Napajanjem
MR225 UI-185042011 Komora Za Ovlaživanje
MR225X UI-185042011 Komora Za Ovlaživanje

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 Korisničke Upute Za Temperaturnu Sondu
900MR861 UI-617135 Korisničke Upute Za Temperaturnu Sondu
900MR863 UI-617135 Korisničke Upute Za Temperaturnu Sondu
900MR868 UI-617135 Korisničke Upute Za Temperaturnu Sondu
900MR869 UI-617135 Korisničke Upute Za Temperaturnu Sondu
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Σετ Παροχής Νερού
900MR191X UI-185042059 Επέκταση Τροφοδοσίας Νερού MR290

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Οδηγίες Χρήσης Προσαρμογέα Καλωδίου Θερμαντήρα
900MR806 UI-185044979 Οδηγίες Χρήσης Προσαρμογέα Καλωδίου Θερμαντήρα

Heaterbase
MR850AEU UI-185042593 Αναπνευστικός Υγραντήρας MR850
MR850APU UI-185042593 Αναπνευστικός Υγραντήρας MR850

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 Διπλά Θερμαινόμενο Κύκλωμα Αναπνευστήρα Ενηλίκων
RT102 UI-185041098 Θερμαινόμενη Γραμμή Cpap Μάσκας Ενηλίκων
RT105 UI-185041388 Θερμαινόμενο Κύκλωμα Αναπνευστήρα Ενηλίκων Μονού Σύρματος
RT200 UI-185042007 Διπλα Θερμαινομενο Κυκλωμα Αναπνευστηρα Ενηλικων Με Θαλαμο Αυτοματης Τροφοδοσιας MR290
RT201 UI-185042007 Θερμαινομενη Γραμμη Cpap Ενηλικων Με Θαλαμο Αυτοματης Τροφοδοσιας MR290
RT203 UI-185042007 Θερμαινομενη Γραμμη Οξυγονοθεραπειας Ενηλικων Με Θαλαμο Αυτοματης Τροφοδοσιας MR290
RT204 UI-185042007 Διπλα Θερμαινομενο Κυκλωμα Αναπνευστηρα Ενηλικων Με Γραμμη Πιεσης Με Θαλαμο Αυτοματης Τροφοδοσιας MR290
RT205 UI-185042008 Θερμαινόμενο Κύκλωμα Αναπνευστήρα Ενηλίκων Μονού Σύρματος Με Θάλαμο Αυτόματης Τροφοδοσίας MR290
RT206 UI-185042008 Θερμαινόμενο Κύκλωμα Αναπνευστήρα Ενηλίκων Μονού Σύρματος Με Θάλαμο Αυτόματης Τροφοδοσίας MR290
RT212 UI-185042008 Θερμαινόμενο Κύκλωμα Αναπνευστήρα Ενηλίκων Μονού Σύρματος Με Θάλαμο Αυτόματης Τροφοδοσίας MR290
RT308 UI-185042578 Θερμαινόμενη Γραμμή Οξυγονοθεραπείας Ενηλίκων Με Θάλαμο MR290 Και Μέσο Παράσυρσης Αέρα
RT219 UI-185042668 Θερμαινομενο Σκελος Κυκλωματος Δυο Επιπεδων/Cpap Της Respironics Με Θαλαμο MR290 Και Επεκταση
RT319 UI-185043068 Κυκλωμα Δυο Επιπεδων / Cpap
RT241 UI-185043333 Σύστημα Ύγρανσης 880 Σύστημα Ύγρανσης 880
RT202 UI-185043708 Κυκλωμα Εισπνοης, Ενηλικων, Θερμαινομενο, Με Θαλαμο Αυτοματης Τροφοδοσιας MR290
RT408 UI-185043752 Θερμαινόμενο Κύκλωμα Οξυγονοθεραπείας Ενηλίκων Με MR290, RT008 Και RT022
RT380 UI-185046453 Διπλα Θερμαινομενο Κυκλωμα Αναπνευστηρα Ενηλικων Με Τεχνολογια Evaqua
RT385 UI-185046453 Διπλα Θερμαινομενο Κυκλωμα Αναπνευστηρα Ενηλικων Με Τεχνολογια Evaqua
RT301 UI-185047976 Παρακολούθηση Πίεσης Βαλβίδας Peep 0-15 CmH2O, Βαλβίδας Εκτόνωσης Πίεσης 20 CmH2O
RT481 UI-612117 Διπλά Θερμαινόμενο Κύκλωμα Αναπνευστήρα Ενηλίκων Evaqua 2 Και Ρινικός Καθετήρας Optiflow+
RT302 UI-613493 Θερμαινόμενο Αναπνευστικό Κύκλωμα Εισπνοής Ενηλίκων Με Microcell Technology Και Ρινικός Καθετήρας Optiflow+
RT239 UI-615166 RT239 Κύκλωμα Δύο Επιπέδων/Cpap Με Fep Respironics
850A61 UI-901218 Σετ Κυκλωματος Niv Και Nhf Ενηλικων F&P 850 Airspiral™

Single Use Breathing Circuit kits (Infant)
RT125 UI-185042411 Θερμαινόμενο Βρεφικό Κύκλωμα Αναπνευστήρα (>4 L/Min) Μονού Σύρματος
RT225 UI-185042411 Θερμαινόμενο Βρεφικό Κύκλωμα Αναπνευστήρα (>4 L/Min) Μονού Σύρματος Με Θάλαμο Αυτόματης Τροφοδοσίας MR290
RT226 UI-185042411 Θερμαινόμενο Βρεφικό Κύκλωμα Αναπνευστήρα (0,3 Έως 4 L/Min) Μονού Σύρματος Με Θάλαμο Αυτόματης Τροφοδοσίας MR290
RT127 UI-185042495 Θερμαινόμενο Βρεφικό Κύκλωμα Αναπνευστήρα Μονού Σύρματος Για Αναπνευστήρες SLE2000 Και SLE2000 HFO
RT227 UI-185042495 Θερμαινόμενο Βρεφικό Κύκλωμα Αναπνευστήρα Μονού Σύρματος Με Θάλαμο Αυτόματης Τροφοδοσίας MR290 Για Αναπνευστήρες SLE2000 Και SLE2000 HFO
RT228 UI-185042495 Θερμαινόμενο Βρεφικό Κύκλωμα Αναπνευστήρα Μονού Σύρματος Με Θάλαμο Αυτόματης Τροφοδοσίας MR290 Για ΑναπνευστήρεςSLE4000 Και SLE5000
RT124 UI-185042557 Θερμαινόμενο Βρεφικό Κύκλωμα Συνεχούς Ροής (>4 L/Min) Μονού Σύρματος
RT224 UI-185042557 Θερμαινόμενο Βρεφικό Κύκλωμα Συνεχούς Ροής (>4 L/Min) Μονού Σύρματος Με Θάλαμο Αυτόματης Τροφοδοσίας MR290
RT329 UI-185043857 Θερμαινομενο Βρεφικο Κυκλωμα Συνεχους Ροης (0,3 Εως 10 L/Min) Μονου Συρματος Με Θαλαμο Αυτοματης Τροφοδοσιας MR290 Και Βαλβιδα Εκτονωσης Πιεσης
RT324 UI-185044189 Θερμαινόμενο Βρεφικό Κύκλωμα Συνεχούς Ροής (>4 L/Min) Μονού Σύρματος Με Θάλαμο Αυτόματης Μονού Σύρματος Με Θάλαμο Αυτόματης
RT330 UI-185046255 Σετ Σωληνωσης Optiflow
RT267 UI-185046346 Διπλα Θερμαινομενο Βρεφικο Κυκλωμα Αναπνευστηρα Με Θαλαμο Αυτοματης Τροφοδοσιας MR290 Για Αναπνευστηρες SLE2000
RT268 UI-185046346 Διπλά Θερμαινόμενο Βρεφικό Κύκλωμα Αναπνευστήρα Με Θαλαμο Αυτοματης Τροφοδοσιας MR290 Για ΑναπνευστηρεςSLE4000 Και SLE5000
RT265 UI-185046572 Διπλα Θερμαινομενο Βρεφικο Κυκλωμα Αναπνευστηρα (>4 L/Min) Με Θαλαμο Αυτοματης Τροφοδοσιας MR290
RT266 UI-185046572 Διπλα Θερμαινομενο Βρεφικο Κυκλωμα Αναπνευστηρα (0,3 Εως 4 L/Min) Με Θαλαμο Αυτοματης Τροφοδοσιας MR290
RT331 UI-612512 Σετ Κυκλωματος Αναπνευστηρα Optiflow Junior
RT269 UI-900162 Διπλά Θερμαινόμενο Βρεφικό Κύκλωμα Αναπνευστήρα Με Θάλαμο Αυτόματης Τροφοδοσίας MR290 Για Sle6000

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 Θαλαμος Υγρανσης
MR210X UI-185041294 Θαλαμος Υγρανσης
MR250 UI-185041294 Θαλαμος Υγρανσης
MR250X UI-185041294 Θαλαμος Υγρανσης
MR290V UI-185041297 Θαλαμος Υγρανσης Αυτοματης Τροφοδοσιας Με Εξαερισμο
MR290HFV UI-185041297 Θαλαμος Υγρανσης Αυτοματης Τροφοδοσιας Με Εξαερισμο
MR290VX UI-185041297 Θαλαμος Υγρανσης Αυτοματης Τροφοδοσιας Με Εξαερισμο
MR225 UI-185042011 Θαλαμος Υγρανσης
MR225X UI-185042011 Θαλαμος Υγρανσης

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 Οδηγίες Χρήσης Ανιχνευτή Θερμοκρασίας
900MR861 UI-617135 Οδηγίες Χρήσης Ανιχνευτή Θερμοκρασίας
900MR863 UI-617135 Οδηγίες Χρήσης Ανιχνευτή Θερμοκρασίας
900MR868 UI-617135 Οδηγίες Χρήσης Ανιχνευτή Θερμοκρασίας
900MR869 UI-617135 Οδηγίες Χρήσης Ανιχνευτή Θερμοκρασίας
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Kit Para De Alimentación De Agua
900MR191X UI-185042059 Extensión De Entrada De Agua MR290

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Instrucciones Para El Usuario Del Adaptador Del Cable Calefactor
900MR806 UI-185044979 Instrucciones Para El Usuario Del Adaptador Del Cable Calefactor

Heaterbase
MR850ALU UI-185042320 Humidificador Respiratorio MR850
MR850AEU UI-185042320 Humidificador Respiratorio MR850
MR850APU UI-185042320 Humidificador Respiratorio MR850
MR850JHU UI-185042890 Humidificador Respiratorio MR850
MR850JSU UI-618370 Humidificador Respiratorio MR850

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 Circuito Con Ventilador Para Adultos Con Doble Calefacción
RT102 UI-185041098 Línea De Cpap De Mascarillas Para Adultos Calentadas
RT105 UI-185041388 Circuito De Ventilador Sencillo Calentado Para Adultos
RT200 UI-185042007 Circuito Con Ventilador Para Adultos Con Sistema De Calentamiento Doble Y Cámara De Autollenado MR290
RT201 UI-185042007 Línea De Cpap Para Adultos Calentada Con Cámara De Autollenado MR290
RT203 UI-185042007 Línea De Terapia De Oxígeno Para Adultos Calentada, Con Cámara De Autollenado MR290
RT204 UI-185042007 Circuito Con Ventilador Para Adultos Con Sistema De Calentamiento Doble, Línea De Presión Y Cámara De Autollenado MR290
RT205 UI-185042008 Circuito Con Ventilador Para Adultos Con Sistema De Calentamiento Sencillo Y Cámara De Autollenado MR290
RT206 UI-185042008 Circuito Con Ventilador Para Adultos Con Sistema De Calentamiento Sencillo Y Cámara De Autollenado MR290
RT212 UI-185042008 Circuito Con Ventilador Para Adultos Con Sistema De Calentamiento Sencillo Y Cámara De Autollenado MR290
RT308 UI-185042578 Línea De Terapia De Oxígeno Para Adultos Calentada Con Cámara MR290 E Inyector De Aire
RT219 UI-185042668 Ramal De Circuito Respironics Binivel/Cpap Calentado Con Cámara MR290 Y Extensión
RT319 UI-185043068 Circuito Binivel/Cpap
RT241 UI-185043333 Sistema De Humidificación 880 Kit De Cámara Y Tubo De Suministro Térmico RT241
RT202 UI-185043708 Circuito Inspiratorio Para Adultos Calentado Con Cámara De Autollenado MR290
RT408 UI-185043752 Circuito De Terapia De Oxígeno Para Adultos Calentado Con MR290, RT008 Y RT022
RT380 UI-185046453 Circuito Con Ventilador Para Adultos Con Sistema De Calentamiento Doble Y Tecnología Evaqua
RT385 UI-185046453 Circuito Con Ventilador Para Adultos Con Sistema De Calentamiento Doble Y Tecnología Evaqua
RT301 UI-185047976 Válvula Peep De 0-15 CmH2O, Válvula De Alivio De Presión De 20 CmH2O, Monitorización De La Presión
RT481 UI-612117 Circuito De Ventilador Doble Calentado Evaqua 2 Y Cánula Nasal Optiflow+ Para Adultos
RT302 UI-613493 Circuito De Respiración Inspiratorio Calentado Microcell Technology Para Adultos Y Cánula Nasal Optiflow+
RT239 UI-615166 Circuito RT239 Cpap/Bipap Con Respironics Fep
RT232 UI-900165 Kit De Circuito Optiflow Adulto Con Microcell Technology
850A61 UI-901218 Kit De Circuitos De Niv Y Nhf Para Adultos F&P 850 Airspiral™

Single Use Breathing Circuit kits (Infant)
RT125 UI-185042411 Circuito De Ventilador Para Lactantes (>4 L/Min) Con Sistema Simple De Calentamiento
RT225 UI-185042411 Circuito De Ventilador Para Lactantes (>4 L/Min) Con Sistema Simple De Calentamiento Y Cámara De Autollenado MR290
RT226 UI-185042411 Circuito De Ventilador Para Lactantes (De 0,3 A 4 L/Min) Con Sistema Simple De Calentamiento Y Cámara De Autollenado MR290
RT127 UI-185042495 Circuito Sencillo De Ventilador Para Lactantes Calentado Para Los Ventiladores SLE2000 Y SLE2000 HFO
RT227 UI-185042495 Circuito Sencillo De Ventilador Calentado Para Lactantes Con Cámara De Autollenado MR290 Para Los Ventiladores SLE2000 Y SLE2000 HFO
RT228 UI-185042495 Circuito Sencillo De Ventilador Calentado Para Lactantes Con Cámara De Autollenado MR290 Para Los VentiladoresSLE4000 Y SLE5000
RT124 UI-185042557 Circuito De Flujo Continuo Para Lactantes (>4 L/Min) Con Sistema Simple De Calentamiento
RT224 UI-185042557 Circuito De Flujo Continuo Para Lactantes (>4 L/Min) Con Sistema Simple De Calentamiento Y Cámara De Autollenado MR290
RT329 UI-185043857 Circuito De Flujo Continuo Infantil (0,3 A 10 L/Min) Calentado Individual Con Cámara De Alimentación Automática MR290 Y Válvula De Alivio De Presión
RT324 UI-185044189 Circuito De Flujo Continuo Para Lactantes (>4 L/Min) Con Sistema Simple De Calentamiento Y Cámara De Autollenado MR290
RT330 UI-185046255 Kit De Circuito Optiflow
RT267 UI-185046346 Circuito Con Ventilador Para Lactantes Con Sistema De Calentamiento Doble Y Cámara De Autollenado MR290 Para Ventiladores SLE2000
RT268 UI-185046346 Circuito Con Ventilador Para Lactantes Con Sistema De Calentamiento Doble Y Cámara De Autollenado MR290 Para VentiladoresSLE4000 Y SLE5000
RT265 UI-185046572 Circuito Con Ventilador Para Lactantes (>4 L/Min) Con Sistema De Calentamiento Doble Y Cámara De Autollenado MR290
RT266 UI-185046572 Circuito Con Ventilador Para Lactantes (De 0,3 A 4 L/Min) Con Sistema De Calentamiento Doble Y Cámara De Autollenado MR290
RT331 UI-612512 Kit De Circuito Ventilador Optiflow Junior
RT269 UI-900162 Circuito Con Ventilador Para Lactantes Con Sistema De Calentamiento Doble Y Cámara De Autollenado MR290 Para Sle6000

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 Cámara De Humidificación
MR210X UI-185041294 Cámara De Humidificación
MR250 UI-185041294 Cámara De Humidificación
MR250X UI-185041294 Cámara De Humidificación
MR290V UI-185041297 Cámara De Humidificación Ventilada De Llenado Automático
MR290HFV UI-185041297 Cámara De Humidificación Ventilada De Llenado Automático
MR290VX UI-185041297 Cámara De Humidificación Ventilada De Llenado Automático
MR225 UI-185042011 Cámara De Humidificación
MR225X UI-185042011 Cámara De Humidificación

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 Instrucciones Para El Usuario De La Sonda De Temperatura
900MR861 UI-617135 Instrucciones Para El Usuario De La Sonda De Temperatura
900MR863 UI-617135 Instrucciones Para El Usuario De La Sonda De Temperatura
900MR868 UI-617135 Instrucciones Para El Usuario De La Sonda De Temperatura
900MR869 UI-617135 Instrucciones Para El Usuario De La Sonda De Temperatura
Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Instrucciones De Uso Del Adaptador Del Cable Calefactor
900MR806 UI-185044979 Instrucciones De Uso Del Adaptador Del Cable Calefactor
MR850ANZ UI-614579 Humidificador Respiratorio MR850

Heaterbase
MR850ANZ UI-614579 Humidificador Respiratorio MR850
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Veetoite Komplekt
900MR191X UI-185042059 MR290 Veetoiteseadme Pikendus

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Soojendustraadi Adapteri Kasutusjuhend
900MR806 UI-185044979 Soojendustraadi Adapteri Kasutusjuhend

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 Kahekordse Soojendusega Ventilaatorsüsteem Täiskasvanutele
RT102 UI-185041098 Soojendusega Cpap Liiniga Mask Täiskasvanutele
RT105 UI-185041388 Täiskasvanuventilaatori Vooluahel On Ühtne
RT200 UI-185042007 Kahekordse Soojendusega Täiskasvanu Ventilaatorikontuur MR290 Automaattoitekambriga
RT201 UI-185042007 Soojendusega Täiskasvanu Cpap Liin MR290 Automaattoitekambriga
RT203 UI-185042007 Soojendusega Täiskasvanu Hapnikravi Liin MR290 Automaattoitekambriga
RT204 UI-185042007 Kahekordse Soojendusega Täiskasvanu Ventilaatorikontuur Rõhuliiniga Ja MR290 Automaattoitekambriga
RT205 UI-185042008 Täiskasvanutele Mõeldud Ühekordse Soojendusega Ventilatsioonisüsteem Koos MR290 Automaatse Toitekambriga
RT206 UI-185042008 Täiskasvanutele Mõeldud Ühekordse Soojendusega Ventilatsioonisüsteem Koos MR290 Automaatse Toitekambriga
RT212 UI-185042008 Täiskasvanutele Mõeldud Ühekordse Soojendusega Ventilatsioonisüsteem Koos MR290 Automaatse Toitekambriga
RT308 UI-185042578 Täiskasvanutele Ette Nähtud Soojendusega Hapnikravi Liin MR290 Kambri Ja Õhukaasajaga
RT219 UI-185042668 Respironics Bi-Level/Cpap Hingamiskontuuri Kuumutiga Haar Koos MR290 Kambri Ja Pikendusega
RT319 UI-185043068 Kahetasandiline/Cpap Hingamiskontuur
RT202 UI-185043708 Soojendusega Täiskasvanu Sissehingamiskontuur MR290 Automaattoitekambriga
RT408 UI-185043752 Täiskasvanu Soojendusega Hapnikravi Kontuur Seadmega MR290, RT008 Ja RT022
RT380 UI-185046453 Kahekordse Soojendusega Täiskasvanu Ventilaatorikontuur Evaqua Tehnoloogiaga
RT385 UI-185046453 Kahekordse Soojendusega Täiskasvanu Ventilaatorikontuur Evaqua Tehnoloogiaga
RT301 UI-185047976 0–15 CmH2O Peep-Klapp, 20 CmH2O Kaitseklapp Rõhu Jälgimiseks
RT481 UI-612117 Kahekordse Soojendusega Ventilatsioonisüsteem Evaqua 2 Ja Ninakanüül Optiflow+ Täiskasvanutele
RT302 UI-613493 Microcelli Tehnoloogial Põhinev Soojendusega Inspiratoorne Täiskasvanute Hingamissüsteem Ja Optiflow+ Ninakanüül
RT239 UI-615166 RT239 Kahefaasiline/Cpap Kontuur Respironicsi Fep-Ga
850A61 UI-901218 F&P 850 Airspiral™ Täiskasvanu Niv Ja Nhf Kontuurikomplekt

Single Use Breathing Circuit kits (Infant)
RT125 UI-185042411 Väikelapse Ühekordse Soojendusega Ventilaatorikontuur (>4 L/Min)
RT225 UI-185042411 Väikelapse Ühekordse Soojendusega Ventilaatorikontuur (>4 L/Min) Automaattoitekambriga MR290
RT226 UI-185042411 Väikelapse Ühekordse Soojendusega Ventilaatorikontuur (0,3 Kuni 4 L/Min) Automaattoitekambriga MR290
RT127 UI-185042495 Väikelastele Mõeldud Ühekordse Soojendusega Ventilaatorikontuur Ventilaatorite SLE2000 Ja SLE2000 HFO Jaoks
RT227 UI-185042495 Väikelastele Mõeldud Ühekordse Soojendusega Ventilaatorikontuur Koos MR290 Automaatse Toitekambriga Ventilaatorite SLE2000 Ja SLE2000 HFO Jaoks
RT228 UI-185042495 Väikelastele Mõeldud Kahekordse Soojendusega Ventilaatorikontuur Koos MR290 Automaatse Toitekambriga VentilaatoriteSLE4000 Ja SLE5000 Jaoks
RT124 UI-185042557 Pidevvoolu (>4 L/Min) Ja Ühekordse Soojendusega Seade Väikelastele
RT224 UI-185042557 Pidevvoolu (>4 L/Min) Ja Ühekordse Soojendusega Seade Koos MR290 Automaattoitekambriga Väikelastele
RT329 UI-185043857 Ühekordse Soojendusega Väikelapse Pidevvooluga Kontuur (0,3 Kuni 10 L/Min) MR290 Automaattoitekambri Ja Kaitseklapiga
RT324 UI-185044189 Väikelapse Pidevvooluga Kontuur (>4 L/Min) Ühekordse Soojenduse Ja MR290-Automaattoitekambriga
RT330 UI-185046255 Voolikukomplekt Optiflow
RT267 UI-185046346 Kahekordse Soojendusega Väikelapse Ventilaatorikontuur MR290 Automaattoitekambriga SLE2000 Ventilaatoritele
RT268 UI-185046346 Kahekordse Soojendusega Väikelapse Ventilaatorikontuur MR290 AutomaattoitekambrigaSLE4000 Ja SLE5000 Ventilaatoritele
RT265 UI-185046572 Kahekordse Soojendusega Väikelapse Ventilaatorikontuur (>4 L/Min) MR290 Automaattoitekambriga
RT266 UI-185046572 Kahekordse Soojendusega Väikelapse Ventilaatorikontuur (0,3 Kuni 4 L/Min) MR290 Automaattoitekambriga
RT331 UI-612512 Ventilaatorikontuuri Komplekt Optiflow Junior
RT269 UI-900162 Kahekordse Soojendusega Väikelapse Ventilaatorikontuur MR290 Automaattoitekambriga Sle6000 Jaoks

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 Niisutuskamber
MR210X UI-185041294 Niisutuskamber
MR250 UI-185041294 Niisutuskamber
MR250X UI-185041294 Niisutuskamber
MR290V UI-185041297 Venditud Isetäituv Niisutuskamber
MR290HFV UI-185041297 Venditud Isetäituv Niisutuskamber
MR290VX UI-185041297 Venditud Isetäituv Niisutuskamber
MR225 UI-185042011 Niisutuskamber
MR225X UI-185042011 Niisutuskamber

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 Temperatuurisondi Kasutusjuhend
900MR861 UI-617135 Temperatuurisondi Kasutusjuhend
900MR863 UI-617135 Temperatuurisondi Kasutusjuhend
900MR868 UI-617135 Temperatuurisondi Kasutusjuhend
900MR869 UI-617135 Temperatuurisondi Kasutusjuhend
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Conjunto De Alimentação De Água
900MR191X UI-185042059 Extensão De Alimentação De Água MR290

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Instruções Do Utilizador Para O Adaptador Do Fio Aquecedor
900MR806 UI-185044979 Instruções Do Utilizador Para O Adaptador Do Fio Aquecedor

Heaterbase
MR850ALU UI-185042321 Humidificador Respiratório MR850
MR850JSU UI-185042891 Humidificador Respiratório MR850

Single Use Breathing Circuit kits (Adult)
RT100 UI-185041098 Circuito Duplo Aquecido Para Ventilador De Adulto
RT102 UI-185041098 Linha Aquecida De Cpap Para Máscara De Adulto
RT105 UI-185041388 Circuito Simples Aquecido Para Ventilador De Adulto
RT200 UI-185042007 Circuito De Ventilador Aquecido Duplo Para Adultos Com Câmara De Autoalimentação MR290
RT201 UI-185042007 Linha De Cpap Aquecida Para Adultos Com Câmara De Autoalimentação MR290
RT203 UI-185042007 Linha De Oxigenoterapia Aquecida Para Adultos Com Câmara De Autoalimentação MR290
RT204 UI-185042007 Circuito De Ventilador Aquecido Duplo Com Linha De Pressão Para Adultos Com Câmara De Autoalimentação MR290
RT205 UI-185042008 Circuito De Ventilador Aquecido Único Para Adultos Com Câmara De Autoalimentação MR290
RT206 UI-185042008 Circuito De Ventilador Aquecido Único Para Adultos Com Câmara De Autoalimentação MR290
RT212 UI-185042008 Circuito De Ventilador Aquecido Único Para Adultos Com Câmara De Autoalimentação MR290
RT308 UI-185042578 Linha De Oxigenoterapia Aquecida Para Adultos Com Câmara MR290 E Indutor De Ar
RT319 UI-185043068 Circuito Bi-Nível /Cpap
RT241 UI-185043333 Sistema De Umidificação 880 Kit RT241-Câmara E Circuito Aquecido
RT202 UI-185043708 Circuito Inspiratório Aquecido Para Adultos Com Câmara De Autoalimentação MR290
RT408 UI-185043752 Circuito De Oxigenoterapia Aquecido Para Adultos Com MR290, RT008 E RT022
RT380 UI-185046453 Circuito De Ventilador Aquecido Duplo Para Adultos Com Tecnologia Evaqua
RT385 UI-185046453 Circuito De Ventilador Aquecido Duplo Para Adultos Com Tecnologia Evaqua
RT301 UI-185047976 Válvula De Peep De 0–15 CmH2O, Monitorização De Pressão Da Válvula De Libertação De Pressão De 20 CmH2O
RT481 UI-612117 Circuito Do Ventilador Aquecido Duplo Para Adultos Evaqua 2 E Cânula Nasal Optiflow+
RT302 UI-613493 Circuito Respiratório Para Adultos Inspiratório Aquecido Com Tecnologia Microcell E Cânula Nasal Optiflow+
RT239 UI-615166 Circuito De Dois Níveis/Cpap RT239 Com Fep Respironics
RT232 UI-900165 Kit De Circuito Optiflow Para Adulto Com Microcell Technology
RT332 UI-900532 Circuito Respiratório Para Adultos Inspiratório Aquecido Com Tecnologia Microcell E Cânula Nasal Optiflow+
850A61 UI-901218 Kit De Circuito De Vni E Alto Fluxo Nasal Para Adulto F&P 850 Airspiral™

Single Use Breathing Circuit kits (Infant) 
RT125 UI-185042411 Circuito De Ventilador Simples Aquecido Para Bebés (>4 L/Min)
RT225 UI-185042411 Circuito De Ventilador Simples Aquecido Para Bebés (>4 L/Min) Com Câmara De Alimentação Automática MR290
RT226 UI-185042411 Circuito De Ventilador Simples Aquecido Para Bebés (0,3 A 4 L/Min) Com Câmara De Alimentação MR290
RT127 UI-185042495 Circuito Simples Aquecido Para Ventilador Infantil Para Ventiladores SLE2000 E SLE2000 HFO
RT227 UI-185042495 Circuito Simples Aquecido Para Ventilador Infantil Com Câmara De Alimentação Automática MR290 Para Ventiladores SLE2000 E SLE2000 HFO
RT228 UI-185042495 Circuito Simples Aquecido Para Ventilador Infantil Com Câmara De Alimentação Automática MR290 Para VentiladoresSLE4000 E SLE5000
RT124 UI-185042557 Circuito De Fluxo Contínuo Para Bebé (>4 L/Min) Simples Aquecido
RT224 UI-185042557 Circuito De Fluxo Contínuo Para Bebé (>4 L/Min) Simples Aquecido Com Câmara De Alimentação Automática MR290
RT329 UI-185043857 Circuito De Fluxo Contínuo Infantil (0,3 A 10 L/Min) Aquecido Único Com Câmara De Autoalimentação MR290 E Válvula De Libertação De Pressão
RT324 UI-185044189 Circuito De Fluxo Contínuo Para Bebé (>4 L/Min) Simples Aquecido Com Câmara De Alimentação Automática MR290
RT330 UI-185046255 Kit De Tubagem Optiflow
RT267 UI-185046346 Circuito De Ventilador Aquecido Duplo Para Bebés Com Câmara De Autoalimentação MR290 Para Ventiladores SLE2000
RT268 UI-185046346 Circuito De Ventilador Aquecido Duplo Para Bebés Com Câmara De Autoalimentação MR290 Para VentiladoresSLE4000 E SLE5000
RT265 UI-185046572 Circuito Para Ventilador Infantil (>4 L/Min) Duplo Aquecido Com A Câmara De Alimentação Automática MR290
RT266 UI-185046572 Circuito Para Ventilador Infantil (0,3 A 4 L/Min) Duplo Aquecido Com A Câmara De Alimentação Automática MR290
RT331 UI-612512 Kit De Circuito De Ventilador Optiflow Junior
RT269 UI-900162 Circuito De Ventilador Aquecido Duplo Para Bebés Com Câmara De Autoalimentação MR290 Para Sle6000

Single Use Humidification Chambers
MR210 UI-185041294 Câmara De Humidificação
MR210X UI-185041294 Câmara De Humidificação
MR250 UI-185041294 Câmara De Humidificação
MR250X UI-185041294 Câmara De Humidificação
MR290V UI-185041297 Câmara De Humidificação De Autoalimentação Ventilada
MR290HFV UI-185041297 Câmara De Humidificação De Autoalimentação Ventilada
MR290VX UI-185041297 Câmara De Humidificação De Autoalimentação Ventilada
MR225 UI-185042011 Câmara De Humidificação
MR225X UI-185042011 Câmara De Humidificação

Temperature/Flow Probes
900MR860 UI-617135 Instruções De Utilização Da Sonda De Temperatura
900MR861 UI-617135 Instruções De Utilização Da Sonda De Temperatura
900MR863 UI-617135 Instruções De Utilização Da Sonda De Temperatura
900MR868 UI-617135 Instruções De Utilização Da Sonda De Temperatura
900MR869 UI-617135 Instruções De Utilização Da Sonda De Temperatura
Chamber Accessories
900MR190 UI-185040371 Vedensyöttösarja
900MR191X UI-185042059 MR290-Jatkovedensyöttöletku

Heater Wire Adaptors
900MR805 UI-185044979 Lämmittimen Johtimen Sovittimen Käyttöohjeet
900MR806 UI-185044979 Lämmittimen Johtimen Sovittimen Käyttöohjeet

Heaterbase
MR850ANU UI-185042324 Hengityslaitteen Kostutin MR850

Single Use Humidification Chambers
900MR190 UI-185040371 Vedensyöttösarja
900MR191X UI-185042059 MR290-Jatkovedensyöttöletku
900MR805 UI-185044979 Lämmittimen Johtimen Sovittimen Käyttöohjeet
900MR806 UI-185044979 Lämmittimen Johtimen Sovittimen Käyttöohjeet
MR850ANU UI-185042324 Hengityslaitteen Kostutin MR850
RT100 UI-185041098 Aikuisten Lämmitetty Ventilaattorin Kaksoisletkusto
RT102 UI-185041098 Aikuisen Maskin Lämmitetty Cpap-Letku
RT105 UI-185041388 Aikuisten Lämmitetty Yksihaarainen Ventilaattorin Letkusto
RT200 UI-185042007 Aikuisten Lämmitetty Ventilaattorin Kaksoisletkusto Ja Automaattinen MR290-Säiliö
RT201 UI-185042007 Aikuisten Lämmitetty Cpap-Letku Ja Automaattinen MR290-Säiliö
RT203 UI-185042007 Aikuisten Lämmitetty Happihoitoletku Ja Automaattinen MR290-Säiliö
RT204 UI-185042007 Aikuisten Lämmitetty Ventilaattorin Kaksoisletkusto Ja Automaattisella MR290-Säiliöllä Varustettu Paineletku
RT205 UI-185042008 Aikuisten Ventilaattoriletkusto, Yksi Lämmitetty Letkusto, Sisältää MR290-Automaattikammion
RT206 UI-185042008 Aikuisten Ventilaattoriletkusto, Yksi Lämmitetty Letkusto, Sisältää MR290-Automaattikammion
RT212 UI-185042008 Aikuisten Ventilaattoriletkusto, Yksi Lämmitetty Letkusto, Sisältää MR290-Automaattikammion
RT308 UI-185042578 Aikuisen Lämmitetty Happihoitoletku, Jossa MR290-Säiliö Ja Air Entrainer
RT219 UI-185042668 MR290-Säiliöllä Lämmitettävä Respironics- Kaksoispaine-/ Cpap-Letkustoliitin Ja Jatkoletku
RT319 UI-185043068 Kaksoispaine-/Cpap-Letkusto
RT202 UI-185043708 Aikuisille Tarkoitettu Sisäänhengitysletkusto Jossa Automaattinen MR290-Säiliö
RT408 UI-185043752 Aikuisten Lämmitetty Happihoitoletkusto Sekä MR290, RT008 Ja RT022
RT301 UI-185047976 0–15 CmH2O Peep-Venttiili, 20 CmH2O Paineenrajoitusventtiili Paineenvalvontaan
RT481 UI-612117 Aikuisten Kaksoislämmitetty Evaqua 2 -Ventilaattoriletkusto Ja Optiflow+-Nenäkanyyli
RT302 UI-613493 Microcell-Teknologian Avulla Lämmitetty Aikuisten Sisäänhengitysletkusto Ja Optiflow+ -Nenäkanyyli
RT239 UI-615166 RT239 Kaksitasoinen/Cpap-Letkusto Ja Respironics Fep ‑Portti
RT232 UI-900165 Microcell-Teknologian Avulla Lämmitetty Aikuisten Sisäänhengitysletkusto Ja Optiflow
RT332 UI-900532 Microcell-Teknologian Avulla Lämmitetty Aikuisten Sisäänhengitysletkusto Ja Optiflow+ -Nenäkanyyli
850A61 UI-901218 F&P 850 Airspiral™ Aikuisten Niv- Ja Nhf- Letkustopakkaus
RT125 UI-185042411 Vastasyntyneen Ventilaattoriletkusto (>4 L/Min), Yksittäinen, Lämmitetty
RT225 UI-185042411 Vastasyntyneen Ventilaattoriletkusto (>4 L/Min), Yksittäinen, Lämmitetty Sisältää MR290-Automaattisäiliön
RT226 UI-185042411 Vastasyntyneen Ventilaattoriletkusto (0,3–4 L/Min), Yksittäinen, Lämmitetty,Sisältää MR290-Automaattisäiliön
RT127 UI-185042495 Vastasyntyneen Yksihaarainen, Lämmitetty Ventilaattoriletkusto SLE2000- Ja SLE2000 HFO-Ventilaattoreille
RT227 UI-185042495 Vastasyntyneen Yksihaarainen, Lämmitetty Ventilaattoriletkusto Jossa Automaattinen MR290-Säiliö, SLE2000- Ja SLE2000 HFO -Ventilaattoreille
RT228 UI-185042495 Vastasyntyneen Yksihaarainen, Lämmitetty Ventilaattoriletkusto Jossa Automaattinen MR290-Säiliö,SLE4000- Ja SLE5000-Ventilaattoreille
RT124 UI-185042557 Vastasyntyneen Jatkuvan Virtauksen Letkusto (>4 L/Min), Yksittäinen,Lämmitetty
RT224